Πρόγραμμα GAME BRAiN

Το GAME BRAiN αποτελεί ένα διαδραστικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα διάρκειας 45 λεπτών όπου μαθητές ηλικίας 15 με 18 ετών ενημερώνονται για τους κινδύνους της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από τον οργανισμό Responsible Gambling Council, ο οποίος εδρεύει στον Καναδά, και έχει πραγματοποιηθεί από το 2014 με επιτυχία σε περισσότερες από 130 παραστάσεις και ακροατήριο πέραν των 50,000 μαθητών στο Οντάριο του Καναδά.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων έχει προχωρήσει με την εισαγωγή του επιτυχημένου παιχνιδιού GAME BRAiN, το οποίο έχει τύχει αξιολόγησης και έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η προστασία νεαρών ατόμων και η καταπολέμηση παθολογικών και εξαρτητικών συμπεριφορών, καθώς και η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, μέσω της πρόληψης και ενίσχυσης προστατευτικών παραγόντων.

To GAME BRAiN αποτελείται από 5 διαφορετικά παιχνίδια, το καθένα από τα οποία μεταλαμπαδεύει συγκεκριμένο μήνυμα όπως: ποιες είναι οι απώλειες που δύναται να επιφέρει η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, κατανόηση των πιθανοτήτων των τυχερών παιχνιδιών, σημάδια προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς επίσης τρόποι αντιμετώπισης και βοήθειας.

Το πρόγραμμα πρωτοπαρουσιάστηκε σε ιδιωτικά σχολεία της Λευκωσίας, στο πλαίσιο της 2ης Εβδομάδας Ενημέρωσης Υπεύθυνου Παιχνιδιού τον Οκτώβριο του 2019, αποσπώντας θετικές εντυπώσεις τόσο από τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Μέχρι τον Μάρτιο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 18 παραστάσεις σε 12 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία με τη συμμετοχή πέραν των 700 μαθητών.

Το πρόγραμμα έχει αποσπάσει θετικά σχόλια από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αφού σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του GAME BRAiN, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό ότι είναι ένας καλός τρόπος να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα προβληματικής ενασχόλησης με τα παιχνίδια, ενώ παράλληλα το βρήκε ενημερωτικό και διασκεδαστικό.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε 742 μαθητές, πάνω από 85% των συμμετεχόντων βρήκαν το πρόγραμμα ενημερωτικό και διασκεδαστικό, το 77% θεωρεί ότι είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι και ένας καλός τρόπος για να ενημερωθεί κάποιος για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και πάνω από 80% θεωρεί ότι είναι ένας καλός τρόπος για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Επίσης, το GAME BRAiN ήταν η πρώτη πηγή ενημέρωσης για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια για το 55% των συμμετεχόντων.

Τέλος, έπειτα από ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προς τους εκπαιδευτικούς, το 100% βρήκε το πρόγραμμα ενημερωτικό και διασκεδαστικό, το 96% θεωρεί ότι είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι και ένας καλός τρόπος για να ενημερωθεί κάποιος για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς επίσης το 100% δηλώνει ότι είναι ένας καλός τρόπος για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το GAME BRAiN ήταν η πρώτη πηγή ενημέρωσης για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια για το 49% των συμμετεχόντων, καθώς και ότι έφερε σε πρώτη επαφή το 55% των εκπαιδευτικών με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου.

Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από τον Μάρτιο του 2020, οι προγραμματισμένες παραστάσεις του GAME BRAiN στα σχολεία της Κύπρου αναβλήθηκαν. Στόχος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων είναι η συνέχιση των παραστάσεων του GAME BRAiN στα σχολεία, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού.