ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο απαγορεύεται βάσει του άρθρου 69 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 Ν. 37(I)/2019 καθώς η εταιρεία κάτοχος του ιστότοπου παρέχει παράνομες υπηρεσίες στοιχήματος ή/και δεν κατέχει άδεια αποδέκτη Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Οι νόμιμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο μέσω διευθύνσεων διαδικτύου με κατάληξη “.com.cy”.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων www.nba.gov.cy και να υποβάλετε την καταγγελία σας εδώ.

Προειδοποίηση

εάν στοιχηματίζεις σε παράνομες εταιρείες/ιστοσελίδες δεν διασφαλίζεται ότι τα χρήματα που έχεις καταθέσει είναι ασφαλή, οι όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στοιχήματος που συμφώνησες θα τηρηθούν, καθώς επίσης τα προσωπικά σου στοιχεία δεν είναι ασφαλή. Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή συμμετοχή στο στοίχημα, καθώς και συμβουλές επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.safergambling.gov.cy

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019. Η Αρχή είναι αρμόδια για την αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται εντός της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, η Αρχή έχει την αρμοδιότητα για συνεργασία και συζήτηση με αρμόδιους φορείς, κρατικές υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς για θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα. Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα www.nba.gov.cy

Στοιχεία Επικοινωνίας