Βάσει του Άρθρου 12 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 (Ν.37(Ι)2019), η Αρχή καταρτίζει και υποβάλλει Ετήσια Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014 (20(I)/2014).

  • Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015
    Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.
  • Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016
    Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.