Αποδεκτών

 1. ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Εμπορική Επωνυμία: ROYAL
  Αρ.Άδειας: A001
  Τρέχουσα Κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: 01/01/2017-31/12/2018
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 58100
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Βύρωνος 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8ος  Όροφος, Διαμ/Γραφείο 801, 1506, Λευκωσία, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)
 2.  BETATHLON LTD
  Εμπορικές Επωνυμίες: CYBET C.B. & BETTING OCY
  Αρ.Άδειας: A002
  Τρέχουσα Κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: 11/01/2017-10/01/2019
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 310010
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Μιχαήλ Κουτσόφτα 7, Διαμ./Γραφείο 304, Στρόβολος, 2000, Λευκωσία, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)
 3. BET ON ALFA LIMITED
  Αρ. Άδειας: A005
  Τρέχουσα κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: 01/01/2017-31/12/2018
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 237951
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Κέννετυ 70, Κτίριο Παπαβασιλείου, 1ος Όροφος , 1076, Λευκωσία, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)
 4. STANLEYBET MALTA LIMITED
  Αρ.Άδειας: A006
  Τρέχουσα Κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: 11/01/2016-10/01/2018
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: AE 2761
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Τζων Κέννεντυ 57, 1076, Λευκωσία, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)
 5. OPAP SPORTS LTD
  Αρ. Άδειας: A007
  Τρέχουσα κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: 01/01/2017-31/12/2018
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 133603
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεμεσού, 128-130, 1ος Όροφος, Στρόβολος, 2015,  Λευκωσία, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)
 6. SCOREBET LIMITED
  Αρ. Άδειας: A008
  Τρέχουσα κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: 26/02/2017-25/02/2019
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: AE 2764
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Ιαπετού 20, Άγιος Αθανάσιος, 4101, Λεμεσός, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)
 7. FAIR CHAMPIONS MERIDIAN LTD
  Αρ. Άδειας: A009
  Τρέχουσα κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: 25/01/2017-24/01/2018
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 220525
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Μανώλη Καλομοίρη & Μαρίκα Κοτοπούλη, VISIONHIRE COURT, Floor 3, Flat 302, 3030, Λεμεσός, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)
 8. MEGABET PLUS LIMITED
  Αρ.Άδειας: A010
  Τρέχουσα Κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: 11/01/2017-10/01/2019
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 316048
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Ελευθερίας 41, Michaelas Court, 1ος Όροφος, Διαμ./Γραφείο 12, Αραδίππου, 7102, Λάρνακα, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)
 9. STAN JAMES (CYPRUS) LIMITED
  Αρ.Άδειας: A012
  Τρέχουσα Κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: : 05/08/2016-04/08/2018
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 242595
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Στρατή Μυριβήλλη 5, Στρόβολος, 2046, Λευκωσία, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)
 10. MERIDIAN GAMING (CY) LTD
  Αρ.Άδειας: A013
  Εμπορική Επωνυμία: Meridian Gaming CY 
  Τρέχουσα κατάσταση: Αδειοδοτημένη
  Περίοδος ισχύος της άδειας: 06/09/2016-05/09/2018
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 314265
  Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Αγίου Παύλου & Κάδμου 2, WISDOM TOWER, 3ος Όροφος, 1105, Λευκωσία, Κύπρος
  Κατηγορία Άδειας: Παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α (Επίγειο)

Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων και Υποστατικών