Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων χαρακτηρίζεται από Αξίες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία και το πεδίο δράσης της, τις προθέσεις και τις επιδιώξεις που έχει θέσει ως Αρχή.

Οι γραμμές οι οποίες επιτελούν σημαντικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της φιλοσοφίας της Αρχής εστιάζονται στις Αξίες που περιγράφονται ως εξής:

 • ΔEΣΜΕΥΣΗ
  Προσωπική και ομαδική δέσμευση του Προέδρου, των Μελών και του προσωπικού της ΕΑΣ για την ολοκλήρωση των προθέσεων, των επιδιώξεων και απώτερων σκοπών που έχουν τεθεί στα πλαίσια δράσης της Αρχής.
 • ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
  Αδιαπραγμάτευτη αρχή, η συμμόρφωση σε κάθε σχετική νομική (Εθνική και Ευρωπαϊκή) και ηθική επιταγή που συνδέεται με τη λειτουργία και το αντικείμενο της Αρχής.
 • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
  Διαφάνεια, ισοτιμία, ειλικρίνεια και εντιμότητα στη λήψη αποφάσεων και άσκηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της διοικητικής και ρυθμιστικής λειτουργίας της Αρχής, με βάση τις αξίες του σεβασμού και της ακεραιότητας ως προς την προσέγγιση όλων των εμπλεκόμενων ανεξαιρέτως.
 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
  Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον ρόλο που επιτελεί η Αρχή, παρέχονται αξιόπιστες υπηρεσίες με ακρίβεια στοιχείων και γίνεται άσκηση καθηκόντων με τήρηση των χρονικών προθεσμιών.
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
  Το προσωπικό της Αρχής, μέσω συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης, επιδεικνύει εξαιρετικό επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στην παροχή των υπηρεσιών προς το Κράτος, τους συνεργάτες και τους πολίτες. Στόχος η συνεχής στελέχωση της Αρχής, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία.
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  Η προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ομαδικού πνεύματος από πλευράς της Αρχής, καθώς και η πρωτοβουλία για ανάπτυξη και βελτίωση, συμβάλλουν στην καλύτερη προώθηση και εξυπηρέτηση των συνεχών στόχων που θέτει η Αρχή.
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»
  Η Αρχή διατηρεί μια συνεχή και άμεση επαφή με το κοινό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διόδους επικοινωνίας με νεαρά άτομα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θέτοντας ως στόχο της την ενεργή και ουσιαστική συμβολή στην καταπολέμηση του εθισμού και της εξάρτησης από το στοίχημα, προωθώντας έτσι τη σημασία του «Υπεύθυνου Παιχνιδιού» δίνοντας έμφαση στη βαρύτητα που έχει μια τέτοια έννοια στην κοινωνία ευρύτερα.