Κανονιστικό Πλαίσιο

Προκηρύξεις/Ανακοινώσεις

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης

Αποδεκτά Τεκμήρια

Υποβολή αίτησης

Για υποβολή αίτησης για τις πέντε (5) Κενές Θέσεις Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-10-11, πατήστε πιο κάτω

.