ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Ανακοίνωση διορισμών επί δοκιμασία
  • Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των πέντε (5) κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α2-Α5-Α7, μετά και τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης η οποία έλαβε χώρα στις 12 Ιουλίου 2019

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των                 πέντε (5) κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α2-Α5-Α7:

Αρ.
Υποψηφίου
Γραπτή
Εξέταση
80%
Ποσοστό
Προφορικής
Εξέτασης
20%
Τελική Βαθμολογία
1835 60.80 18.63 79.43
1004 61.20 17.77 78.97
2759 62.80 15.47 78.27
2748 62.40 14.58 76.98
50 57.60 18.67 76.27
2580 56.60 17.60 74.20
2729 55.40 18.53 73.93
1838 56.00 15.80 71.80
52 56.60 15.00 71.60
799 63.00 8.03 71.03
167 59.20 7.07 66.27
2139 55.40 8.20 63.60
2168 62.80
13 56.20
416 55.60
2492 55.60

 

  • Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των δέκα (10) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11, μετά και τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης η οποία έλαβε χώρα στις 22 Ιουνίου 2019

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των                 δέκα (10) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(80%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(20%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
768 70.80 18.70 89.50
727 68.60 19.35 87.95
483 69.20 15.22 84.42
745 63.80 19.00 82.80
1615 66.40 14.17 80.57
1545 66.40 12.83 79.23
1037 63.60 15.23 78.83
1815 65.20 13.43 78.63
2672 63.20 13.27 76.47
2362 55.20 18.77 73.97
704 57.80 13.67 71.47
839 64.20 7.13 71.33
1666 59.00 10.40 69.40
2733 60.00 9.17 69.17
1521 58.80 10.10 68.90
1427 60.80 8.00 68.80
2494 61.00 7.33 68.33
987 56.60 11.60 68.20
237 57.80 10.20 68.00
2492 60.00 7.80 67.80
141 56.00 11.68 67.68
1835 54.80 12.73 67.53
20 58.00 8.87 66.87
1130 57.60 8.42 66.02
1458 55.60 9.63 65.23
838 56.00 8.60 64.60
1971 55.80 8.15 63.95
1065 54.80 8.13 62.93
2168 55.00 6.60 61.60
355 54.80 4.43 59.23

 

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών ΕΑΣ και Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών ΕΑΣ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών ΕΑΣ Κλίμακας Α8-A10-A11 (10 θέσεις) και Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών Κλίμακας Α2-A5-A7 (5 θέσεις) οι οποίες διεξήχθησαν στις 26 Ιανουαρίου 2019.

Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις (κατά σειρά επιτυχίας) ο οποίος θα είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων, νοουμένου ότι, οι επιτυχόντες πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα ως προβλέπονταν στην προκήρυξη ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017.

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων – Λειτουργών ΕΑΣ 

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων – Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών ΕΑΣ

 

  • Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii), μετά και τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης η οποία έλαβε χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2018

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των                  δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii):

 

 

  • Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii)

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii):

«Επιτυχών» και «επιτυχών σε γραπτή εξέταση» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο συμμετείχε στη  γραπτή εξέταση και συγκέντρωσε τουλάχιστον κατά μέσο όρο 50% σε συνολική γενική βαθμολογία και βαθμολογία τουλάχιστον 50% στο καθένα από τα δυο (2) Μέρη.Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις (κατά σειρά επιτυχίας) ο οποίος θα είναι ίσος με το τετραπλάσιο των κενών θέσεων δηλαδή θα καλεστούν οι πρώτοι οκτώ υποψήφιοι σε προσωπικές προφορικές συνεντεύξεις οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι προφορικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο. Περισσότερες πληροφορίες για τις προσωπικές συνεντεύξεις θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στους επιτυχόντες υποψηφίους.