Κανονιστικό Πλαίσιο

Ανακοινώσεις

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης

Υποβολή αίτησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις πέντε (5) Κενές Θέσεις Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-10-11 ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου 2021.

Αποδεκτά Τεκμήρια

Εξεταστέα ύλη

Το εξεταστικό δοκίμιο  θα αποτελείται από δύο (2) θέματα, το Ειδικό Θέμα και το Τεστ Ικανοτήτων, με ποσοστό 70% και 30%, αντίστοιχα. Το Ειδικό Θέμα θα αποτελείται από την κάτωθι ύλη (15% ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 55% ερωτήσεις κρίσεως ανοικτού τύπου(case studies)).

Οι ερωτήσεις του Ειδικού Θέματος (70%) θα είναι βασισμένες στην πιο κάτω εξεταστέα ύλη:

 1. Περί Στοιχημάτων Νόμος του 2019
 2. Περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμος του 2018
 3. Κανονισμοί Επιβλητέων Τελών
 4. Περί Στοιχημάτων – Αιτήσεων και Δηλώσεων – ενοποιημένοι κανονισμοί του 2018
 5. Κώδικας Διαφήμισης
 6. ΟΔ.15.2021 – Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
 7. Οδηγίες 1-14.2020, 9.2016, 11.2016, 20.2017
 8. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 9. https://safergambling.gov.cy/

Το Τεστ Ικανοτήτων (30%) θα βασίζεται στα πιο κάτω:

 1. Τεστ Αφαιρετικής Ικανότητας
 2. Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού
 3. Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας