Κανονιστικό Πλαίσιο

Προκηρύξεις/Ανακοινώσεις

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης

Αποδεκτά Τεκμήρια

Υποβολή αίτησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις πέντε (5) Κενές Θέσεις Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-10-11 ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου 2021.