31
Δεκέμβριος
2021

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

23
Δεκέμβριος
2021

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

17
Δεκέμβριος
2021

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

17
Δεκέμβριος
2021

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: ο πρώτος οργανισμός δημοσίου δικαίου που πιστοποιείται με το Great Place to Work®.

Ο οργανισμός Great Place to Work® διεξήγαγε έρευνα στο σύνολο του προσωπικού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, με στόχο την αποτύπωση και αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα από ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index©. Το προσωπικό είχε την ευκαιρία να καταγράψει τα θετικά του εργασιακού του περιβάλλοντος, αλλά και τις ανάγκες και επιθυμίες τους σε διάφορες πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, συμμετέχοντας στην αξιολόγηση του Great Place to Work® με τα διαγνωστικά εργαλεία και τη μεθοδολογία του, έχει πιστοποιηθεί για το εργασιακό της περιβάλλον και κουλτούρα.  Διαβάστε περισσότερα