24
Νοέμβριος
2020

Διοικητικό πρόστιμο

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν πληροφόρηση για τις μεθόδους καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περιπτώσεις επιβολής διοικητικού προστίμου στους εποπτευόμενους ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο από μέρους της Αρχής εδώ.

03
Νοέμβριος
2020

Α.Α.44.2020 Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη προτύπου εφαρμογής πρακτικών ασφαλούς παιχνιδιού (safer gambling standard)

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη προτύπου εφαρμογής πρακτικών ασφαλούς παιχνιδιού (safer gambling standard)

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 12μ. 

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4452376

03
Νοέμβριος
2020

Α.Α.43.2020 Παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση της διαδικασίας φραγής ιστοσελίδων και εφαρμογή νέων μεθόδων διασφάλισης της νομιμότητας

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση της διαδικασίας φραγής ιστοσελίδων και εφαρμογή νέων μεθόδων διασφάλισης της νομιμότητας

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 12μ. 

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4452319

13
Οκτώβριος
2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού 2020 που διοργανώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την πρόληψη της προβληματικής ενασχόλησης με τη στοιχηματική δραστηριότητα και τα τυχερά παιχνίδια.

Περισσότεροι από 40 ειδικοί από την Κύπρο και το εξωτερικό, ανάμεσά τους καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτές, μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες στην Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους για τον τομέα του ασφαλούς στοιχηματισμού. Οι συμμετοχές στο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού ξεπέρασαν τις 300, ενώ κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 25 δράσεις. Σημειωτέον ότι, η πλειοψηφία των δράσεων πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά, ως αποτέλεσμα των πρωτοφανών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού.

Στόχος της 3ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού ήταν η ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση του κοινού για την ασφαλή συμμετοχή στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, αλλά και η διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης των κινδύνων που σχετίζονται με την προβληματική στοιχηματική δραστηριότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις σε διάφορα εμπορικά κέντρα σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και στοχευμένα σεμινάρια από εκπαιδευτές είτε από Κύπρο είτε από εξωτερικό, για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους όπως οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και το προσωπικό των υποστατικών παροχής στοιχηματικών υπηρεσιών, το προσωπικό των καζίνο, μέλη των αθλητικών ομοσπονδιών, στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, γονείς, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευαισθητοποίηση της νεολαίας μέσα από τη διοργάνωση του διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού Let’s Keep it a game quiz. Φοιτητές από διάφορα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο είχαν την ευκαιρία να μάθουν για το ασφαλές παιχνίδι μέσα από μια διασκεδαστική δραστηριότητα. Διαβάστε περισσότερα