11
Φεβρουάριος
2019

Συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στη διεθνή έκθεση ICE Totally Gaming 2019 στο Λονδίνο

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη διεθνή έκθεση ICE Totally Gaming 2019, την κορυφαία και μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο στον τομέα του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών, που διεξήχθη στο Λονδίνο από  4-7 Φεβρουαρίου 2019. Η φετινή έκθεση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πέραν των 30.000 επισκεπτών και 600 εκθετών από 150 χώρες ανά το παγκόσμιο.

Η αντιπροσωπεία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, με επικεφαλής την πρόεδρο της Αρχής, κυρία Ιωάννα Φιάκκου, επισκέφθηκε τον εκθεσιακό χώρο του ICE, όπου είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει επαφές με εταίρους και άλλες ρυθμιστικές αρχές Κρατών μελών της Ε.Ε και τρίτων χωρών, με εκπροσώπους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε για τα νέα προϊόντα, τεχνολογίες  και τάσεις στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών. Συγκεκριμένα, η Αρχή μέσω διμερών συναντήσεων συζήτησε, μεταξύ άλλων, τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας σε κοινά θέματα με άλλες ρυθμιστικές Αρχές και εταίρους όπως π.χ. με κέντρα πιστοποίησης συστημάτων, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για θέματα υπεύθυνου παιχνιδιού, δυνητικούς παρόχους υπηρεσιών στοιχήματος, εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε θέματα Anti-money Laundering, κ.ά.

Παράλληλα, η αντιπροσωπεία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων παρακολούθησε σειρά διαλέξεων και ειδικών σεμιναρίων που διοργανώνονται από τον οργανισμό ICE VOX, στο πλαίσιο της έκθεσης ICE Totally Gaming. Η φετινή έκδοση των σεμιναρίων περιείχε τις εξής επτά θεματολογίες: ηλεκτρονικό έγκλημα και ασφάλεια, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-Sports), διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του καζίνο,  εκσυγχρονισμός των λαχείων, διαφήμιση και μάρκετινγκ, διεθνές εποπτικό πλαίσιο και τεχνητή νοημοσύνη.

Η έκθεση ICE διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Λονδίνο και δίνει την ευκαιρία δικτύωσης, επιχειρηματικής ανάπτυξης, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων στα ενδιαφερόμενα μέρη  του τομέα του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών.

 

 

27
Φεβρουάριος
2019

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)/2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

27
Φεβρουάριος
2019

Α.Α.33.2019 Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών Συμβούλων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά σύμβουλο, για την αγορά υπηρεσιών Συμβούλων και συγκεκριμένα σε θέματα Πληροφορικής, Αδειοδότησης, Συμμόρφωσης και Διασφάλισης (AML) και επί Θεμάτων Στρατηγικής και Κοινωνικής Ευθύνης. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορές για ένα έως επτά συμβούλους.

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 14 Μαρτίου 2019, ώρα 12μ. 

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

25
Φεβρουάριος
2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή»), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, σύμφωνα με το άρθρο 11(ιβ) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, Ν.106(Ι)/2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, συντάσσει και εκδίδει Κώδικα Πρακτικής σε σχέση με τη διαφήμιση διεξαγωγής στοιχημάτων.

Στο πλαίσιο του δικαίου, της διαφάνειας και της αμφίδρομης σχέσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, η Αρχή ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση σε σχέση με τον υπό αναφορά Κώδικα, οι προδιαγραφές του οποίου αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των καλών πρακτικών διαφήμισης σε σχέση με τη διεξαγωγή στοιχήματος και την εφαρμογή των προνοιών του Κώδικα Πρακτικής.

Σκοπός της Αρχής μέσω της δημόσιας διαβούλευσης είναι να διασφαλιστεί ότι οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση σε σχέση με τις αποδεκτές πρακτικές διαφήμισης όπως αυτές θα ορίζονται στον Κώδικα, καθώς και κατά πόσο ο Κώδικας που τις ορίζει αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η δημόσια διαβούλευση παρέχει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους φορείς να προβούν σε σχόλια και εισηγήσεις επί του παρόντος Κώδικα, τα οποία θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση directives@nba.gov.cy μέχρι και την 20η Μαρτίου 2019.

Προσχέδιο Κώδικα Διαφήμισης