10
Φεβρουάριος
2021

Έναρξη νέας ενημερωτικής εκστρατείας για το Ασφαλές Παιχνίδι

Με νέα ενημερωτική εκστρατεία εντείνει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων την προσπάθειά της για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρει η υπέρμετρη ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Η εκστρατεία υλοποιείται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού με ορίζοντα το 2021 – 2023 και συγκεκριμένα της στρατηγικής επιδίωξης για διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Η εκστρατεία με τίτλο «Διλήμματα 2.0» έχει ως κεντρικό μήνυμα «Σκέψου το παιχνίδι. Παίξε με Ασφάλεια». Πρόκειται για μια εκστρατεία δυναμική, που βραχυπρόθεσμα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει, να προβληματίσει και να ωθήσει το άτομο να κατανοήσει τι σημαίνει Ασφαλές Παιχνίδι. Μακροπρόθεσμα, σκοπό έχει να συμβάλει στην καλλιέργεια μιας πιο υπεύθυνης και ασφαλούς νοοτροπίας σε σχέση με τη στοιχηματική δραστηριότητα και τα τυχερά παιχνίδια. Διαβάστε περισσότερα

05
Φεβρουάριος
2021

Κατευθυντήριες Οδηγίες Λειτουργίας Επιχειρήσεων (υποστατικών/πρακτορείων) Τυχερών Παιγνίων και Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, θα ήθελε να ενημερώσει τους παρόχους τυχερών παιγνίων και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από τις 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 05:00 π.μ. που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα.

Οι εποπτευόμενοι θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα διατάγματα και τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας, για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και την εφαρμογή μέτρων προφύλαξης με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του Covid-19.

17
Ιαν
2021

Ανακοίνωση Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ενημερώνει το κοινό ότι τα γραφεία της θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021.

Το ωράριο λειτουργίας της Αρχής θα είναι προσωρινή βάση από τις 07:30 μέχρι τις 15:00.

 

15
Ιαν
2021

Στρατηγικός Σχεδιασμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων σε τέσσερις άξονες με ορίζοντα το 2023

Με το όραμα της ανάδειξης της Κύπρου ως κέντρου ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών να συνεχίζει να καθοδηγεί κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προχώρησε στη εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος θα κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Αρχής για τη χρονική περίοδο 2021-2023. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και εδράζεται σε τέσσερις άξονες:

  • Την αναβάθμιση της λειτουργίας της Αρχής
  • Την αναβάθμιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου
  • Την προστασία και την ενδυνάμωση των παικτών και του κοινού
  • Το δίκαιο και ασφαλές παιχνίδι.

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκπόνησε Σχέδιο Δράσης επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής οργανωσιακής λειτουργίας της, την αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου και την ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου, την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του κλάδου, καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Προκειμένου να αναβαθμίσει τη λειτουργία της, η Αρχή ιεραρχεί ως προτεραιότητα την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων διακυβέρνησης, την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη, ενίσχυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Παράλληλα, η Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανάπτυξης και διαφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα