Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2021 (Απριλίου-Ιουνίου) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

190.560.298

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

114%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)

166.280.879

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

113%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)

24.279.419

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

13%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

2.427.942

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

126%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)

6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α

498

Αδειούχα υποστατικά

12

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β

14.891

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίες

ΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 171 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 170 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 88 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 88 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 87 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 148 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 148 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 147 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 51 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 53 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 50 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 38 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 34 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-4%

ΛΑΡΝΑΚΑ

-7%

ΛΕΜΕΣΟΣ

-6%

ΠΑΦΟΣ

2%

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-7%

ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2019-2019
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2019-2020
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2019-2021
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2020-2021
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -2% -2% -6% -4%
ΛΑΡΝΑΚΑ -2% -2% -9% -7%
ΛΕΜΕΣΟΣ -9% -9% -14% -6%
ΠΑΦΟΣ -12% -12% -10% 2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -5% -5% -12% -7%

Αρχείο

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2021 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2021) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


174.534.349

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


5%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


151.710.930

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


8%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


22.823.419

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


-10%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


2.286.837

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


-10%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


496

Αδειούχα υποστατικά


12

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


14.381

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 171 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 170 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 88 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 87 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 148 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 147 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 51 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 50 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 34 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2021


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-10%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-15%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-14%


ΠΑΦΟΣ

-11%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-0%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝ-ΜΑΡ
2019-2019
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2019-2020
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2019-2021
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2020-2021
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -1% 9% -2% -10%
ΛΑΡΝΑΚΑ 10% 11% -5% -15%
ΛΕΜΕΣΟΣ -2% 10% -6% -14%
ΠΑΦΟΣ -11% 4% -7% -11%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -17% -12% -12% 0%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


195.516.156

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


- 9%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


167.071.964

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


- 11%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


28.444.192

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


15%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


2.846.313

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


5%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


488

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


13808

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 170 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 87 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 147 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 50 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 34 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-9%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-14%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-13%


ΠΑΦΟΣ

-14%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-13%ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤ- ΔΕΚ
2017-2018
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2018-2019
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2018-2020
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2019-2020
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -13% -1% -10% -9%
ΛΑΡΝΑΚΑ -9% 10% -5% -14%
ΛΕΜΕΣΟΣ -17% -2% -15% -13%
ΠΑΦΟΣ -13% -11% -23% -14%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 0% -17% -28% -13%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


170.795.014

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


- 10%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


145.903.955

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


- 14%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


24.891.059

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


15%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


2.490.012

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


13%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


507

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


13305

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-5%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-5%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-13%


ΠΑΦΟΣ

-10%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-2%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2017-2018
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2018-2019
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2018-2020
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2019-2020
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -14% 1% -4% -5%
ΛΑΡΝΑΚΑ -6% 0% -5% -5%
ΛΕΜΕΣΟΣ -12% -4% -17% -13%
ΠΑΦΟΣ -9% -6% -16% -10%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -8% -9% -11% -2%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Απριλίου-Ιουνίου) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


88.442.746

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


- 50%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


77.835.708

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


- 51%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


10.607.038

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


- 44%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


1.060.704

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


- 44%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


524

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


12563

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-2%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-2%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-9%


ΠΑΦΟΣ

-12%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-5%ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2017-2018
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2018-2019
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2018-2020
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2019-2020
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -7% -2% -4% -2%
ΛΑΡΝΑΚΑ -7% 1% -1% -2%
ΛΕΜΕΣΟΣ -8% -4% -12% -9%
ΠΑΦΟΣ -6% -6% -17% -12%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -2% -4% -9% -5%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Ιανουάριος – Μάρτιος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


165.555.454

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


10%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


140.268.472

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


14%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020


25.286.982

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


21%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


2.528.698

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


21%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


560

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


11824

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2020


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

9%


ΛΑΡΝΑΚΑ

11%


ΛΕΜΕΣΟΣ

10%


ΠΑΦΟΣ

4%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-12%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝ-ΜΑΡ
2017-2018
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2018-2019
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2018-2020
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2019-2020
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -13% -1% 2% 9%
ΛΑΡΝΑΚΑ -9% 10% 14% 11%
ΛΕΜΕΣΟΣ -17% -2% 1% 10%
ΠΑΦΟΣ -13% -11% -10% 4%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 0% -17% -14% -12%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2019 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


215.545.609

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


21%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


188.566.213

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


22%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


26.979.396

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


15%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


2.697.940

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


15%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


553

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


11363

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019
2018
2017 2016 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 175 186 180 197 189
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 182 186 199 196 187
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182 180 210 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 186 188 215 200 197
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2019
2018 2017 2016 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 93 90 93 98 89
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 97 96 103 95 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 97 103 95 90
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 101 92 101 98 97
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2019 2018
2017 2016 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 157 171 164 171 173
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 173 180 195 176 171
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 170 178 202 178 169
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 169 172 206 181 165
4
ΠΑΦΟΣ 2019 2018 2017 2016 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 63 59 61 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 59 63 67 65 54
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 59 63 69 64 58
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 65 75 69 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 43 44 45 48 36
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 43 45 46 44 40
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 42 46 50 45 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 47 47 43 42

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

10%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-2%


ΠΑΦΟΣ

-11%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-17%ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤ – ΔΕΚ
2016-2017
ΟΚΤ – ΔΕΚ
2016-2018
ΟΚΤ – ΔΕΚ
2017-2018
ΟΚΤ – ΔΕΚ
2018-2019
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 8% -6% -13% -1%
ΛΑΡΝΑΚΑ 3% -6% -9% 10%
ΛΕΜΕΣΟΣ 14% -5% -17% -2%
ΠΑΦΟΣ 9% -6% -13% -11%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 9% 9% 0% -17%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2019 (Ιούλιος– Σεπτέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


190.747.192

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


12%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


168.678.804

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


15%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


22.068.387

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


11.57%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


2.206.839

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


-8%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


550

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


10592

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019
2018
2
016*
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 175 186 180 197 189
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 182 186 199 196 187
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182 180 210 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 188 215 200 197
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2019
2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 93 90 93 98 89
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 97 96 103 95 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 97 103 95 90
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 92 101 98 97
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2019 2018
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 157 171 164 171 173
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 173 180 195 176 171
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 170 178 202 178 169
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 172 206 181 165
4
ΠΑΦΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 63 59 61 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 59 63 67 65 54
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 59 63 69 64 58
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 65 75 69 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 43 44 45 48 36
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 43 45 46 44 40
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 42 46 50 45 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 47 47 43 42

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΟΥΛΙΟY-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟY-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

0%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-4%


ΠΑΦΟΣ

-6%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-9%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2016-2017
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2016-2018
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2017-2018
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2018-2019
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 8% -8% -14% 1%
ΛΑΡΝΑΚΑ 8% 2% -6% 0%
ΛΕΜΕΣΟΣ 13% 0% -12% -4% 
ΠΑΦΟΣ 8% -2% -9% -6% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 11% 2%  -8% -9%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2019 (Απρίλιος – Ιούνιος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


176.480.276

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


4%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


157.637.494

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


7%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


18.842.782

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


10.68%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


1.886.086

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


-14%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


554

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


9624

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019
2018
2
016*
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 175 186 180 197 189
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 182 186 199 196 187
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 180 210 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 188 215 200 197
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2019
2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 93 90 93 98 89
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 97 96 103 95 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 103 95 90
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 92 101 98 97
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2019 2018
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 157 171 164 171 173
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 173 180 195 176 171
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 178 202 178 169
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 172 206 181 165
4
ΠΑΦΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 63 59 61 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 59 63 67 65 54
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 63 69 64 58
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 65 75 69 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 43 44 45 48 36
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 43 45 46 44 40
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 46 50 45 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 47 47 43 42

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟY – ΙΟΥΝΙΟY 2018 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟY – ΙΟΥΝΙΟY 2019


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-2%


ΛΑΡΝΑΚΑ

1%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-4%


ΠΑΦΟΣ

-6%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-4%ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2016-2017
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2016-2018
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2017-2018
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2018-2019
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2%  -5%  -73% -2% 
ΛΑΡΝΑΚΑ 8%  1%  -7% 1%
ΛΕΜΕΣΟΣ 11%  2%  -8% -4% 
ΠΑΦΟΣ 3%  -3% -6% -6% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 5%  2%  -2%  -4% 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2019 (Ιανουάριος – Μάρτιος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


183.965.158

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


20%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


163.068.756

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


22%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019


20.896.402

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


11%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


2.090.021

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


6%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


523

Αδειούχα υποστατικά


10

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


8731

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019
2018
2
016*
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 175 186 180 197 189
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 186 199 196 187
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 180 210 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 188 215 200 197
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2019
2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 93 90 93 98 89
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 103 95 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 103 95 90
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 92 101 98 97
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2019 2018
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 157 171 164 171 173
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 180 195 176 171
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 178 202 178 169
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 172 206 181 165
4
ΠΑΦΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 63 59 61 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 63 67 65 54
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 63 69 64 58
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 65 75 69 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 43 44 45 48 36
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 45 46 44 40
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 46 50 45 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 47 47 43 42

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2019


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-6%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-3%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-8%


ΠΑΦΟΣ

-13%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-2%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝ – ΜΑΡ
2016 – 2017
ΙΑΝ – ΜΑΡ
2016 – 2018
 ΙΑΝ – ΜΑΡ
2017 – 2018
ΙΑΝ – ΜΑΡ
2018 – 2019
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -9%  -6%  3% -6% 
ΛΑΡΝΑΚΑ -5%  -8%  -3% 3%
ΛΕΜΕΣΟΣ -4%  0% 4% -8% 
ΠΑΦΟΣ -3%  3% 7% -13% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -6%  -8%  -2%  -2% 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2018 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


177.724.368

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)


18%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


154.206.401

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)


19%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


23. 517.966

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)


13.23%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)


2.351.797

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018


9%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018


8

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


564

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


8103

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180 186
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196 199 186
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195 210 180
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200 215 188
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93 90
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95 103 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95 103 97
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98 101 92
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164 171
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176 195 180
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178 202 178
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181 206 172
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59 63
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65 67 63
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64 69 63
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69 75 65
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45 44
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44 46 45
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45 50 46
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-13%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-9%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-17%


ΠΑΦΟΣ

-13%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

0%ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤ – ΔΕΚ
2015 – 2016
ΟΚΤ – ΔΕΚ
2015 – 2017
ΟΚΤ – ΔΕΚ
2016 – 2017
 ΟΚΤ – ΔΕΚ
2016 – 2018
ΟΚΤ – ΔΕΚ
2017 – 2018
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2% 9% 8% -6% -13% 
ΛΑΡΝΑΚΑ 1%  4% 3% -6% -9%
ΛΕΜΕΣΟΣ 10% 25% 14% -5% -17% 
ΠΑΦΟΣ 19% 29%  9% -6%  -13% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2% 12%  9% 9% 0%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2018 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2018) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


170.678.919

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018)


34%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


146.672.217

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018)


36%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


24.006.703

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018)


14.07%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018)


2.400.670

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018)


20%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


8

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


564

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


7462

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180 186
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196 199 186
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195 210 180
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93 90
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95 103 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95 103 97
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164 171
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176 195 180
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178 202 178
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181 206
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59 63
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65 67 63
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64 69 63
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45 44
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44 46 45
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45 50 46
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-14%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-6%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-12%


ΠΑΦΟΣ

-9%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-8%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2015 – 2016
 ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2015 – 2017
 ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2016 – 2017
 ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2016 – 2018
 ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2017 – 2018
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 0% 8% 8% -8%  -14% 
ΛΑΡΝΑΚΑ 6%  14% 8% 2% -6%
ΛΕΜΕΣΟΣ 5% 20% 13% 0% -12% 
ΠΑΦΟΣ 10% 19%  8% -2%  -9% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 10% 22%  11% 2% -8% 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του  τριμήνου 2018 (Απρίλιος – Ιούνιος 2018) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


169.121.314

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)


37%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


147.229.831

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)


35%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


21.891.483

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)


12.94%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)


2.189.148

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)


49%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


8

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


570

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


6284

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180 186
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196 199 186
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93 90
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95 103 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164 171
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176 195 180
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181 206
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59 63
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65 67 63
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45 44
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44 46 45
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΕ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2018


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-7%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-7%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-8%


ΠΑΦΟΣ

-6%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-2%ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2015 – 2016
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2015 – 2017
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2016 – 2017
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2016 – 2018
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2017 – 2018
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5% 6% 2% -5%  -7% 
ΛΑΡΝΑΚΑ -1%  7% 8% 1% -7%
ΛΕΜΕΣΟΣ 3% 14% 11% 2% -8% 
ΠΑΦΟΣ 20% 24%  3% -3%  -6% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 10% 15%  5% 2% -2% 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του  τριμήνου 2018 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2018) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


153.447.670

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018


23%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


133.671.527

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)


21%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


19.776.144

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)


12.89%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)


1.977.614

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)


40%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017-2018)


8

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


554

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


5289

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180 186
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93 90
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95 103
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164 171
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181 206
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59 63
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45 44
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΜΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΜΑΡΤΙΟ 2018


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

3.0%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-3.0%


ΛΕΜΕΣΟΣ

4.0%


ΠΑΦΟΣ

7.0%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-2.0%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝ – ΜΑΡ
2015 – 2016
ΙΑΝ – ΜΑΡ
2015 – 2017
ΙΑΝ – ΜΑΡ
2016 – 2017
ΙΑΝ – ΜΑΡ
2016 – 2018
ΙΑΝ – ΜΑΡ
2017 – 2018
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4% -5%  -9%  -6%  3%
ΛΑΡΝΑΚΑ 10% 4% -5%  -8%  -3%
ΛΕΜΕΣΟΣ -1%  -5%  -4%  0% 4%
ΠΑΦΟΣ 11% 6%  -3%  3%  7%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 33% 25%  -6%  -8%  -2% 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του  τριμήνου 2017 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017)  προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


150.689.974

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


177%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


129.180.816

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


193%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


21.509.125

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


14.27%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


2.150.913

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


110%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


644

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


3955

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95 103
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181 206
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΟΥΛΙΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017 ΜΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2.0%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-2.0%


ΛΕΜΕΣΟΣ

2.0%


ΠΑΦΟΣ

9.0%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-6.0%ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2015-2016
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015-2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016-2017 ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
ΟΚΤ – ΔΕΚ 2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2% 9% 8% 2%
ΛΑΡΝΑΚΑ 1% 4%  3%  -2%
ΛΕΜΕΣΟΣ 10%  25%  14% 2%
ΠΑΦΟΣ 19%  29% 9%  9%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2%  12%  9% -6% 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του  τριμήνου 2017 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017)  προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


127.642.160

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


186%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


107.682.721

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


206%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


19.959.439

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


15.64%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


1.995.944

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)


112%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


10

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


634

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


2829

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95 103
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΕ ΙΟΥΛΙΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

6.0%


ΛΑΡΝΑΚΑ

0%


ΛΕΜΕΣΟΣ

4.0%


ΠΑΦΟΣ

3.0%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

9.0%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ –
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2015-2016
ΙΟΥΛΙΟΣ –
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2015-2017
ΙΟΥΛΙΟΣ –
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2016-2017
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 0% 8% 8% 6%
ΛΑΡΝΑΚΑ 6% 14%  8%  0%
ΛΕΜΕΣΟΣ 5%  20%  13% 4%
ΠΑΦΟΣ 10%  19% 8%  3%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 10%  22%  11% 9% 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2017 (Απρίλιος- Ιούνιος 2017)  προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


123.395.478

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


146%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


108.702.555

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


174%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


14.692.923

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


11.91%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


1.469.292

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


42%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


11*

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


610

Αδειούχα υποστατικά


8

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


2762

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95 103
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΜΕ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2017


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

11.0%


ΛΑΡΝΑΚΑ

11.0%


ΛΕΜΕΣΟΣ

19.0%


ΠΑΦΟΣ

14.0%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

2.0%ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ
2015-2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ
2016-2017
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ
2015-2017
ΙΑΝ – ΜΑΡ
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5% 2% 6% 11%
ΛΑΡΝΑΚΑ -1% 8%  7%  11% 
ΛΕΜΕΣΟΣ 3%  11%  14% 19%
ΠΑΦΟΣ 20%  3% 24%  14%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 10%  5%  15% 2% 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει την πρώτη αναφορά των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων  ανά τριμηνία για την περίοδο Ιανουαρίου 2015 – Μάρτιο 2017 η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη συστηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανά τριμηνία, με στόχο την πλήρη διαφάνεια και την ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


124.993.893

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


153%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016–2017)


110.827.197

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


187%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016–2017)


14.166.697

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


11.33%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


1.416.670

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


32%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016–2017)


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


541

Αδειούχα υποστατικά


5

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


2638

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015-2017


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-4.76%


ΛΑΡΝΑΚΑ

4.49%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-5.20%


ΠΑΦΟΣ

7.27%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

25.00%ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ
2015-2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ
2016-2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ
2015-2017

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4.06% -8.89% -4.76% 
ΛΑΡΝΑΚΑ 9.18% -2.15%  4.49% 
ΛΕΜΕΣΟΣ -1.17%  -7.32%  -5.20%
ΠΑΦΟΣ 9.84%  -10.17%  7.27% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 25.00%  2.22%  25.00%