Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2024  (Ιανουάριος – Μάρτιος 2024) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

321.490.614

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2024)

20%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023-2024)

285.351.313

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2024)

22%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023-2024)

36.139.301

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2024)

11%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2024)

3.613.930

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2024)

8%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023-2024)

6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α

474

Αδειούχα υποστατικά

13

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β

20.036

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίες

ΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2024 2023 2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 163 169 166 171 190
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 169 170 171 178
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 169 171 173
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 170 166 168 170
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2024 2023 2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 89 87 87 88 103
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 90 93 88 95
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 88 92 86 92
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 90 86 85 87
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2024 2023 2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 135 141 149 148 172
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 141 148 148 158
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 140 149 149 148
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 139 142 148 147
4
ΠΑΦΟΣ 2024 2023 2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 53 54 52 51 57
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 55 52 53 52
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 54 53 52 53
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 54 52 51 50
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2024 2023 2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 34 38 36 38 38
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 39 34 38 41
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 39 35 38 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 37 33 35 34

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-4%

ΛΑΡΝΑΚΑ

2%

ΛΕΜΕΣΟΣ

-4%

ΠΑΦΟΣ

-2%

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-11%

ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝ-ΜΑΡ
2021-2022
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2022-2023
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2022-2024
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2023-2024
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -3% -2% -2% -4%
ΛΑΡΝΑΚΑ -1% 0% 2% 2%
ΛΕΜΕΣΟΣ 1% -5% -9% -4%
ΠΑΦΟΣ 2% 4% 2% -2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -5% 6% 6% -11%

Αρχείο

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου 2023 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2023) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


325.601.464

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

10%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)

291.754.064

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

10%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)

33.847.400

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

10%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

3.403.341

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

7%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)

7

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


490

Αδειούχα υποστατικά


13

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


19.073

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίες


ΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 169 166 171 190
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 169 170 171 178
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 169 171 173
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 170 166 168 170
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 87 87 88 103
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 90 93 88 95
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 88 92 86 92
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 90 86 85 87
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 141 149 148 172
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 141 148 148 158
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 140 149 149 148
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 139 142 148 147
4
ΠΑΦΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 54 52 51 57
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 55 52 53 52
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 54 53 52 53
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 54 52 51 50
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 36 38 38
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 39 34 38 41
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 39 35 38 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 37 33 35 34

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2%

ΛΑΡΝΑΚΑ

5%

ΛΕΜΕΣΟΣ

-2%

ΠΑΦΟΣ

4%

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

12%


ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2020-2021
ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2021-2022
ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2021-2023
ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2022-2023
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -1% -1% 1% 2%
ΛΑΡΝΑΚΑ -2% 1% 6% 5%
ΛΕΜΕΣΟΣ 1% -4% -6% -2%
ΠΑΦΟΣ 2% 2% 6% 4%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 3% -6% 6% 12%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2023 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2023) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


259.440.696

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)


9%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)


232.011.110

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)


11%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)


27.429.585

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)


11%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)


2.742.959

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)


-8%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)


7

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


490

Αδειούχα υποστατικά


13

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


18.577

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 169 166 171 190
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 169 170 171 178
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 169 171 173
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 166 168 170
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 87 87 88 103
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 90 93 88 95
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 88 92 86 92
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 86 85 87
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 141 149 148 172
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 141 148 148 158
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 140 149 149 148
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 142 148 147
4
ΠΑΦΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 54 52 51 57
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 55 52 53 52
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 54 53 52 53
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 52 51 50
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 36 38 38
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 39 34 38 41
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 39 35 38 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 33 35 34

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2023


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

0%

ΛΑΡΝΑΚΑ

-4%

ΛΕΜΕΣΟΣ

-6%

ΠΑΦΟΣ

2%

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

11%


ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2020-2021
ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2021-2022
ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2021-2023
ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2022-2023
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -1% -1% -1% 0%
ΛΑΡΝΑΚΑ -7% 7% 2% -4%
ΛΕΜΕΣΟΣ 1% 0% -6% -6%
ΠΑΦΟΣ -2% 2% 4% 2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -7% -8% 3% 11%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του B´ τριμήνου 2023 (Aπρίλιος-Ιούνιος 2023) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


256.546.057

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)


26%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)


227.734.827

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)


28%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)


28.811.229

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)


11%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)


2.881.123

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)


10%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)


7

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


494

Αδειούχα υποστατικά


12

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


18.238

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 169 166 171 190
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 169 170 171 178
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 171 173
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 166 168 170
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 87 87 88 103
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 90 93 88 95
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 86 92
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 86 85 87
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 141 149 148 172
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 141 148 148 158
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 149 149 148
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 142 148 147
4
ΠΑΦΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 54 52 51 57
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 55 52 53 52
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 52 53
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 52 51 50
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 36 38 38
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 39 34 38 41
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 35 38 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 33 35 34

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2023


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-3%

ΛΕΜΕΣΟΣ

-5%

ΠΑΦΟΣ

6%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

15%


ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡ- ΙΟΥΝ
2020-2021
ΑΠΡ- ΙΟΥΝ
2021-2022
ΑΠΡ- ΙΟΥΝ
2021-2023
ΑΠΡ- ΙΟΥΝ
2022-2023
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -4% -1% -1% -1%
ΛΑΡΝΑΚΑ -7% 6% 2% -3%
ΛΕΜΕΣΟΣ -6% 0% -5% -5%
ΠΑΦΟΣ 2% -2% 4% 6%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -7% -11% 3% 15%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του Α´ τριμήνου 2023 (Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


267.620.865

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)


21%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)


234.285.825

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)


22%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)


33.335.040

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)


12%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)


3.339.474

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)


12%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022-2023)


7

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


489

Αδειούχα υποστατικά


12

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


17.831

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 169 166 171 190
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 170 171 178
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 171 173
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 166 168 170
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 87 87 88 103
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 93 88 95
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 86 92
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 86 85 87
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 141 149 148 172
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 148 148 158
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 149 149 148
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 142 148 147
4
ΠΑΦΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 54 52 51 57
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 53 52
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 52 53
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 52 51 50
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2023
2022 2021 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 36 38 38
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 34 38 41
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 35 38 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 33 35 34

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2023


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2%


ΛΑΡΝΑΚΑ

0%

ΛΕΜΕΣΟΣ

-5%

ΠΑΦΟΣ

4%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

6%


ΤΡΙΜΗΝΟ IAN- MAP
2020-2021
IAN- MAP
2021-2022
IAN- MAP
2021-2023
IAN- MAP
2022-2023
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -10% -3% -1% 2%
ΛΑΡΝΑΚΑ -15% -1% -1% 0%
ΛΕΜΕΣΟΣ -14% 1% -5% -5%
ΠΑΦΟΣ -11% 2% 6% 4%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 0% -5% 0% 6%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2022 (Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


296.607.170

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


31%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


265.672.729

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


34%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


30.934.442

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


12%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


3.187.333

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


12%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ 2021-2022)


7

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


479

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


17.340

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 166 171 190 175
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 170 171 178 182
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 171 173 182
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 166 168 170 186
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 87 88 103 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 93 88 95 97
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 86 92 97
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 86 85 87 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 149 148 172 157
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 148 148 158 173
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 149 149 148 170
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 142 148 147 169
4
ΠΑΦΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 52 51 57 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 53 52 59
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 52 53 59
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 52 51 50 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 38 38 43
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 34 38 41 43
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 35 38 41 42
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 33 35 34 39

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

1%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-4%


ΠΑΦΟΣ

2%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-6%ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤ- ΔΕΚ
2019-2020
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2020-2021
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2020-2022
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2021-2022
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -9% -1% -2% -1%
ΛΑΡΝΑΚΑ -14% -2% -1% 1%
ΛΕΜΕΣΟΣ -13% 1% -3% -4%
ΠΑΦΟΣ -14% 2% 4% 2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -13% 3% -3% -6%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2022 (Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2022) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


238.175.857

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


24%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


208.470.718

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


24%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


29.705.139

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


12%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


2.972.272

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
((ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)


23%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


7

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


498

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


16.983

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 166 171 190 175
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 170 171 178 182
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 171 173 182
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 168 170 186
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 87 88 103 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 93 88 95 97
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 86 92 97
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 85 87 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 149 148 172 157
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 148 148 158 173
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 149 149 148 170
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 148 147 169
4
ΠΑΦΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 52 51 57 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 53 52 59
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 52 53 59
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 51 50 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 38 38 43
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 34 38 41 43
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 35 38 41 42
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 35 34 39

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

7%


ΛΕΜΕΣΟΣ

0%


ΠΑΦΟΣ

2%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-8%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2019-2020
ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2020-2021
ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2020-2022
ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ
2021-2022
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -5% -1% -2% -1%
ΛΑΡΝΑΚΑ -5% -7% 0% 7%
ΛΕΜΕΣΟΣ -13% 1% 1% 0%
ΠΑΦΟΣ -10% -2% 0% 2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -2% -7% -15% -8%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2022 (Απριλίου – Ιουνίου 2022) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


203.723.256

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)


7%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


177.771.816

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)


7%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


25.951.440

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)


13%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)


2.617.949

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)


8%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


7

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


497

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


16.542

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 166 171 190 175
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 170 171 178 182
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 171 173 182
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 168 170 186
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 87 88 103 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 93 88 95 97
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 86 92 97
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 85 87 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 149 148 172 157
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 148 148 158 173
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 149 148 170
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 148 147 169
4
ΠΑΦΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 52 51 57 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 53 52 59
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 52 53 59
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 51 50 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 38 38 43
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 34 38 41 43
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 38 41 42
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 35 34 39

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2022


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

6%


ΛΕΜΕΣΟΣ

0%


ΠΑΦΟΣ

-2%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-11%ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡ-ΙΟΥΝ
2019-2020
ΑΠΡ-ΙΟΥΝ
2020-2021
ΑΠΡ-ΙΟΥΝ
2020-2022
ΑΠΡ-ΙΟΥΝ
2021-2022
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -2% -4% -4% -1%
ΛΑΡΝΑΚΑ -2% -7% -2% 6%
ΛΕΜΕΣΟΣ -9% -6% -6% 0%
ΠΑΦΟΣ -12% 2% 0% -2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -5% -7% -17% -11%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2022 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2022) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


221.051.623

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2022)


27%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


191.514.045

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2022)


26%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


29.537.577

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2022)


13%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2022)


2.974.721

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2022)


30%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021-2022)


7

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


490

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


16.133

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 166 171 190 175
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 178 182
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 171 173 182
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 168 170 186
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 87 88 103 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 88 95 97
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 86 92 97
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 85 87 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 149 148 172 157
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 148 158 173
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 149 148 170
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 148 147 169
4
ΠΑΦΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 52 51 57 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 53 52 59
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 52 53 59
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 51 50 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2022
2021 2020 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 38 38 43
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 38 41 43
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 38 41 42
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 35 34 39

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2022


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-3%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-1%


ΛΕΜΕΣΟΣ

1%


ΠΑΦΟΣ

2%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-5%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝ-ΜΑΡ
2019-2020
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2020-2021
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2020-2022
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2021-2022
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 9% -10% -13% -3%
ΛΑΡΝΑΚΑ 11% -15% -16% -1%
ΛΕΜΕΣΟΣ 10% -14% -13% 1%
ΠΑΦΟΣ 4% -11% -9% 2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -12% 0% -5% -5%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2021 (Οκτώβρίος-Δεκέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

226.312.676

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)


16%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


198.473.099

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)


19%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


27.839.577

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)


12%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)


2.784.321

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)


-2%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ2020-2021)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


487

Αδειούχα υποστατικά


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


15.657

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 171 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 171 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 168 170 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 88 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 88 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 86 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 85 87 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 148 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 148 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 149 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 148 147 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 51 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 53 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 52 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 51 50 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 38 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 38 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 35 34 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-2%


ΛΕΜΕΣΟΣ

1%


ΠΑΦΟΣ

2%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

3%ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤ- ΔΕΚ
2018-2019
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2019-2020
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2019-2021
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2020-2021
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -1% -9% -10% -1%
ΛΑΡΝΑΚΑ 10% -14% -16% -2%
ΛΕΜΕΣΟΣ -2% -13% -12% 1%
ΠΑΦΟΣ -11% -14% -12% 2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -17% -13% -10% 3%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2021 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


192.087.098

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)


12%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


168.049.257

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)


15%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


24.037.841

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)


13%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)


2.414.715

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)


-3%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


496

Αδειούχα υποστατικά


12

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


15.322

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 171 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 171 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 170 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 88 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 88 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 86 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 87 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 148 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 148 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 149 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 147 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 51 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 53 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 52 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 50 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 38 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 38 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 34 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-7%


ΛΕΜΕΣΟΣ

1%


ΠΑΦΟΣ

-2%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-7%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2018-2019
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2019-2020
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2019-2021
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2020-2021
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -1% 5% -6% -1%
ΛΑΡΝΑΚΑ 0% -5% -11% -7%
ΛΕΜΕΣΟΣ -4% -13% -12% 1%
ΠΑΦΟΣ -6% -10% -12% -2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -9% -2% -10% -7%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2021 (Απριλίου-Ιουνίου) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


190.560.298

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)


114%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


166.280.879

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)


113%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


24.279.419

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)


13%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)


2.427.942

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)


126%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


498

Αδειούχα υποστατικά


12

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


14.891

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 171 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 170 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 88 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 88 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 87 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 148 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 148 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 147 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 51 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 53 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 50 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 38 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 34 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-4%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-7%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-6%


ΠΑΦΟΣ

2%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-7%ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2019-2019
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2019-2020
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2019-2021
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2020-2021
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -2% -2% -6% -4%
ΛΑΡΝΑΚΑ -2% -2% -9% -7%
ΛΕΜΕΣΟΣ -9% -9% -14% -6%
ΠΑΦΟΣ -12% -12% -10% 2%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -5% -5% -12% -7%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2021 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2021) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


174.534.349

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


5%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


151.710.930

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


8%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


22.823.419

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


-10%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


2.286.837

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)


-10%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020-2021)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


496

Αδειούχα υποστατικά


12

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


14.381

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 171 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 170 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 88 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 87 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 148 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 147 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 51 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 50 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2021
2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 34 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2021


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-10%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-15%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-14%


ΠΑΦΟΣ

-11%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-0%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝ-ΜΑΡ
2019-2019
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2019-2020
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2019-2021
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2020-2021
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -1% 9% -2% -10%
ΛΑΡΝΑΚΑ 10% 11% -5% -15%
ΛΕΜΕΣΟΣ -2% 10% -6% -14%
ΠΑΦΟΣ -11% 4% -7% -11%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -17% -12% -12% 0%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


195.516.156

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


- 9%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


167.071.964

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


- 11%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


28.444.192

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


15%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


2.846.313

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


5%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


488

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


13808

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 170 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 87 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 147 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 50 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 34 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-9%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-14%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-13%


ΠΑΦΟΣ

-14%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-13%ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤ- ΔΕΚ
2017-2018
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2018-2019
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2018-2020
ΟΚΤ- ΔΕΚ
2019-2020
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -13% -1% -10% -9%
ΛΑΡΝΑΚΑ -9% 10% -5% -14%
ΛΕΜΕΣΟΣ -17% -2% -15% -13%
ΠΑΦΟΣ -13% -11% -23% -14%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 0% -17% -28% -13%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


170.795.014

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


- 10%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


145.903.955

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


- 14%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


24.891.059

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


15%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


2.490.012

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)


13%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


507

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


13305

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 173 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 92 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 148 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-5%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-5%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-13%


ΠΑΦΟΣ

-10%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-2%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2017-2018
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2018-2019
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2018-2020
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2019-2020
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -14% 1% -4% -5%
ΛΑΡΝΑΚΑ -6% 0% -5% -5%
ΛΕΜΕΣΟΣ -12% -4% -17% -13%
ΠΑΦΟΣ -9% -6% -16% -10%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -8% -9% -11% -2%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Απριλίου-Ιουνίου) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


88.442.746

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


- 50%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


77.835.708

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


- 51%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


10.607.038

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


- 44%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


1.060.704

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)


- 44%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


524

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


12563

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 178 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 95 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 158 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 52 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 41 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-2%


ΛΑΡΝΑΚΑ

-2%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-9%


ΠΑΦΟΣ

-12%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-5%ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2017-2018
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2018-2019
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2018-2020
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2019-2020
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -7% -2% -4% -2%
ΛΑΡΝΑΚΑ -7% 1% -1% -2%
ΛΕΜΕΣΟΣ -8% -4% -12% -9%
ΠΑΦΟΣ -6% -6% -17% -12%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -2% -4% -9% -5%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Ιανουάριος – Μάρτιος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


165.555.454

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


10%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


140.268.472

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


14%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020


25.286.982

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


21%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


2.528.698

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)


21%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


560

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


11824

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 190 175 186 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 182 186 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182 180 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 186 188 215
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 103 93 90 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 97 96 103
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 97 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 101 92 101
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 172 157 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 173 180 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 170 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 169 172 206
4
ΠΑΦΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 57 55 63 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 59 63 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 59 63 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 65 75
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2020
2019
2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 38 43 44 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 43 45 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 42 46 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 47 47

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2020


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

9%


ΛΑΡΝΑΚΑ

11%


ΛΕΜΕΣΟΣ

10%


ΠΑΦΟΣ

4%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-12%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝ-ΜΑΡ
2017-2018
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2018-2019
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2018-2020
ΙΑΝ-ΜΑΡ
2019-2020
ΛΕΥΚΩΣΙΑ -13% -1% 2% 9%
ΛΑΡΝΑΚΑ -9% 10% 14% 11%
ΛΕΜΕΣΟΣ -17% -2% 1% 10%
ΠΑΦΟΣ -13% -11% -10% 4%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 0% -17% -14% -12%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2019 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


215.545.609

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


21%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


188.566.213

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


22%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


26.979.396

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


15%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


2.697.940

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


15%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


553

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


11363

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019
2018
2017 2016 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 175 186 180 197 189
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 182 186 199 196 187
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182 180 210 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 186 188 215 200 197
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2019
2018 2017 2016 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 93 90 93 98 89
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 97 96 103 95 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 97 103 95 90
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 101 92 101 98 97
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2019 2018
2017 2016 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 157 171 164 171 173
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 173 180 195 176 171
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 170 178 202 178 169
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 169 172 206 181 165
4
ΠΑΦΟΣ 2019 2018 2017 2016 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 63 59 61 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 59 63 67 65 54
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 59 63 69 64 58
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 65 75 69 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 43 44 45 48 36
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 43 45 46 44 40
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 42 46 50 45 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 47 47 43 42

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

10%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-2%


ΠΑΦΟΣ

-11%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-17%ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤ – ΔΕΚ
2016-2017
ΟΚΤ – ΔΕΚ
2016-2018
ΟΚΤ – ΔΕΚ
2017-2018
ΟΚΤ – ΔΕΚ
2018-2019
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 8% -6% -13% -1%
ΛΑΡΝΑΚΑ 3% -6% -9% 10%
ΛΕΜΕΣΟΣ 14% -5% -17% -2%
ΠΑΦΟΣ 9% -6% -13% -11%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 9% 9% 0% -17%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2019 (Ιούλιος– Σεπτέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


190.747.192

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


12%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


168.678.804

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


15%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


22.068.387

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


11.57%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


2.206.839

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)


-8%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


550

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


10592

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019
2018
2
016*
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 175 186 180 197 189
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 182 186 199 196 187
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182 180 210 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 188 215 200 197
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2019
2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 93 90 93 98 89
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 97 96 103 95 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 97 103 95 90
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 92 101 98 97
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2019 2018
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 157 171 164 171 173
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 173 180 195 176 171
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 170 178 202 178 169
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 172 206 181 165
4
ΠΑΦΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 63 59 61 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 59 63 67 65 54
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 59 63 69 64 58
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 65 75 69 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 43 44 45 48 36
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 43 45 46 44 40
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 42 46 50 45 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 47 47 43 42

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΟΥΛΙΟY-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟY-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

1%


ΛΑΡΝΑΚΑ

0%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-4%


ΠΑΦΟΣ

-6%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-9%ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2016-2017
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2016-2018
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2017-2018
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2018-2019
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 8% -8% -14% 1%
ΛΑΡΝΑΚΑ 8% 2% -6% 0%
ΛΕΜΕΣΟΣ 13% 0% -12% -4% 
ΠΑΦΟΣ 8% -2% -9% -6% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 11% 2%  -8% -9%

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2019 (Απρίλιος – Ιούνιος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


176.480.276

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


4%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


157.637.494

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


7%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


18.842.782

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


10.68%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


1.886.086

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)


-14%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


554

Αδειούχα υποστατικά


9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


9624

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019
2018
2
016*
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 175 186 180 197 189
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 182 186 199 196 187
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 180 210 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 188 215 200 197
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2019
2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 93 90 93 98 89
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 97 96 103 95 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 103 95 90
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 92 101 98 97
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2019 2018
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 157 171 164 171 173
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 173 180 195 176 171
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 178 202 178 169
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 172 206 181 165
4
ΠΑΦΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 63 59 61 55
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 59 63 67 65 54
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 63 69 64 58
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 65 75 69 58
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2019 2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 43 44 45 48 36
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 43 45 46 44 40
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 46 50 45 41
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 47 47 43 42

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟY – ΙΟΥΝΙΟY 2018 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟY – ΙΟΥΝΙΟY 2019


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-2%


ΛΑΡΝΑΚΑ

1%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-4%


ΠΑΦΟΣ

-6%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-4%ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2016-2017
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2016-2018
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2017-2018
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2018-2019
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2%  -5%  -73% -2% 
ΛΑΡΝΑΚΑ 8%  1%  -7% 1%
ΛΕΜΕΣΟΣ 11%  2%  -8% -4% 
ΠΑΦΟΣ 3%  -3% -6% -6% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 5%  2%  -2%  -4% 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2019 (Ιανουάριος – Μάρτιος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


183.965.158

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


20%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


163.068.756

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


22%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των
Κερδών Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019


20.896.402

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


11%

Περιθώριο Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


2.090.021

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)


6%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του
Φόρου Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018-2019)


6

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


523

Αδειούχα υποστατικά


10

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


8731

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019
2018
2
016*
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 175 186 180 197 189
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 186 199 196 187
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 180 210 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 188 215 200 197
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2019
2018 2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 93 90 93 98 89
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 103 95 96
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97 103 95 90
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 92 101 98 97
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2019 2018
2017 2016* 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 157 171 164 171 173
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 180 195 176 171
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 178 202 178