Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του  τριμήνου 2017 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017)  προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

127.642.160

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

186%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)

107.682.721

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

206%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)

19.959.439

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

15.64%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

1.995.944

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

112%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)

10

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α

634

Αδειούχα υποστατικά

9

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β

2829

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίες

ΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195 210
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95 103
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95 103
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178 202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45 50
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΕ ΙΟΥΛΙΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

6.0%

ΛΑΡΝΑΚΑ

0%

ΛΕΜΕΣΟΣ

4.0%

ΠΑΦΟΣ

3.0%

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

9.0%

ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ –
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2015-2016
ΙΟΥΛΙΟΣ –
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2015-2017
ΙΟΥΛΙΟΣ –
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2016-2017
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ – ΣΕΠΤ
2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 0% 8% 8% 6%
ΛΑΡΝΑΚΑ 6% 14%  8%  0%
ΛΕΜΕΣΟΣ 5%  20%  13% 4%
ΠΑΦΟΣ 10%  19% 8%  3%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 10%  22%  11% 9% 

Αρχείο

Περίοδος Απρίλιος- Ιούνιος 2017

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2017 (Απρίλιος- Ιούνιος 2017)  προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


123.395.478

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


146%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


108.702.555

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


174%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


14.692.923

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


11.91%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


1.469.292

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)


42%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016-2017)


11*

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


610

Αδειούχα υποστατικά


8

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


2762

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196 199
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95 103
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176 195
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65 67
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44 46
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΜΕ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2017


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

11.0%


ΛΑΡΝΑΚΑ

11.0%


ΛΕΜΕΣΟΣ

19.0%


ΠΑΦΟΣ

14.0%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

2.0%ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ
2015-2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ
2016-2017
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ
2015-2017
ΙΑΝ – ΜΑΡ
ΑΠΡ – ΙΟΥΝ
2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5% 2% 6% 11%
ΛΑΡΝΑΚΑ -1% 8%  7%  11% 
ΛΕΜΕΣΟΣ 3%  11%  14% 19%
ΠΑΦΟΣ 20%  3% 24%  14%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 10%  5%  15% 2% 

Περίοδος Ιανουαρίος 2015 – Μάρτιος 2017

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει την πρώτη αναφορά των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων  ανά τριμηνία για την περίοδο Ιανουαρίου 2015 – Μάρτιο 2017 η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη συστηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανά τριμηνία, με στόχο την πλήρη διαφάνεια και την ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.


124.993.893

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


153%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016–2017)


110.827.197

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


187%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016–2017)


14.166.697

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


11.33%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


1.416.670

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)


32%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016–2017)


11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α


541

Αδειούχα υποστατικά


5

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β


2638

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίεςΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ


1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015-2017


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-4.76%


ΛΑΡΝΑΚΑ

4.49%


ΛΕΜΕΣΟΣ

-5.20%


ΠΑΦΟΣ

7.27%


ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

25.00%ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ
2015-2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ
2016-2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ
2015-2017

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4.06% -8.89% -4.76% 
ΛΑΡΝΑΚΑ 9.18% -2.15%  4.49% 
ΛΕΜΕΣΟΣ -1.17%  -7.32%  -5.20%
ΠΑΦΟΣ 9.84%  -10.17%  7.27% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 25.00%  2.22%  25.00%