12
Νοέμβριος
2021

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για τρίτη χρονιά στο πλευρό του 4ου Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας

O Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας του με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (EAΣ) για τρίτη χρονιά.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (EAΣ), πρεσβεύει αρχές και αξίες με στόχο την ενίσχυση της προστασία της κοινωνίας. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, ο οποίος από την πρώτη ημέρα στηρίζει με πολλαπλούς τρόπους την κοινωνία.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (EAΣ)

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (EAΣ) συστάθηκε το 2012 και διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 37(I)/2019. Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την αδειοδότηση, ρύθμιση και έλεγχο της στοιχηματικής δραστηριότητας εντός της Δημοκρατίας. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού έχει συντάξει και υλοποιεί Σχέδιο Δράσης για το Ασφαλές Παιχνίδι, όπου κυριότερος στόχος είναι η προστασία του κοινού και η προαγωγή ασφαλών πρακτικών όσον αφορά την ενασχόληση με το στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι.. Όραμα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων είναι να καταστεί η Κύπρος ένα δίκαιο, διαφανές και ασφαλές κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, η Αρχή στοχεύει στην προστασία και ενδυνάμωση του κοινωνικού συνόλου και την προαγωγή του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι ως ένα μέσο πρόληψης δυνητικών προβληματικών συμπεριφορών. Διαβάστε περισσότερα

27
Οκτώβριος
2021

Σημαντική ανάκαμψη για τα έσοδα από τη στοιχηματική δραστηριότητα το 2ο τρίμηνο του 2021

Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφηκε στα έσοδα από το στοίχημα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 (Απρίλιος – Ιούνιος 2021), σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, τα οποία δημοσιοποιούνται ανά τριμηνία.

Τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν στις €190.560.298, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 9% συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, οπότε είχαν ανέλθει στις €174.534.349. Συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 τα έσοδα από το στοίχημα κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση ύψους 114%, ενώ εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 παρουσίασαν αύξηση 8%. Από το σύνολο των εσόδων των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, οι €46.333.305 αφορούν τους αποδέκτες Κλάσης Α και οι €144.226.993 τους αποδέκτες Κλάσης Β, επιβεβαιώνοντας την ροπή των παικτών προς το διαδικτυακό στοίχημα.

Αύξηση κατέγραψαν επίσης τα κέρδη των παικτών Κλάσης Α και Β κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, αφού ανήλθαν στις €166.280.879, σημειώνοντας αύξηση ύψους 113% σε σύγκριση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2020 και αύξηση 5% συγκριτικά με την αντίστοιχη τριμηνία του 2019. Το μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών και πιο συγκεκριμένα το ποσό των €129.366.220 αφορούσε στους παίκτες Κλάσης Β. Διαβάστε περισσότερα

21
Οκτώβριος
2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2021 (Απριλίου-Ιουνίου) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

19
Οκτώβριος
2021

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από την 18η Οκτωβρίου 2021 που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται).