05
Αυγ
2021

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας

Στη συνομολόγηση Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), με στόχο τον καθορισμό ενός πλαισίου δράσης για την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος της ΕΑΣ, κα Ιωάννα Φιάκκου και εκ μέρους της ΑΨΑ ο Επίτροπος Επικοινωνιών, κ. Γιώργος Μιχαηλίδης.

Ειδικότερα, το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΑΣ και ΑΨΑ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση περιστατικών κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, η ισχυροποίηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας της ΕΑΣ, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνολογίας και εμπειριών μεταξύ των δύο Αρχών.

Παράλληλα, το Μνημόνιο προνοεί αλληλοϋποστήριξη για τεχνικά θέματα εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των δύο Αρχών για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΑΣ από την ΑΨΑ, περιλαμβανομένης της παροχής της απαραίτητης τεχνογνωσίας, καθώς και σχετικής πληροφόρησης για την ασφάλεια των συστημάτων των εποπτευόμενων της ΕΑΣ. Διαβάστε περισσότερα

30
Ιούλιος
2021

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από την 1η Αυγούστου 2021 που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται).

23
Ιούλιος
2021

Νέος Κώδικας Διαφήμισης για το Στοίχημα σε Ισχύ για Προστασία του Κοινού

Ενισχυμένες ασφαλιστικές δικλείδες θέτει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για την προστασία του κοινού, μέσα από την αναθεώρηση του Κώδικα Πρακτικής σε σχέση με τις διαφημίσεις παροχής στοιχηματικών υπηρεσιών, ο οποίος τέθηκε ήδη σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021.

Κατά την τελευταία πενταετία ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο γνώρισε μεγάλη άνθιση, με νέες εταιρείες παροχής στοιχηματικών υπηρεσιών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) να κάνουν την εμφάνισή τους. Ειδικότερα, από το 2016 μέχρι το 2019 τα συνολικά έσοδα από το στοίχημα υπερδιπλασιάστηκαν, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 286% και συνεισφέροντας γύρω στο 3.5% του ΑΕΠ της χώρας.  Διαβάστε περισσότερα

22
Ιούλιος
2021

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από τις 20 Ιουλίου 2021 που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται).