17
Ιανουάριος
2021

Ανακοίνωση Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ενημερώνει το κοινό ότι τα γραφεία της θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021.

Το ωράριο λειτουργίας της Αρχής θα είναι προσωρινή βάση από τις 07:30 μέχρι τις 15:00.

 

15
Ιανουάριος
2021

Στρατηγικός Σχεδιασμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων σε τέσσερις άξονες με ορίζοντα το 2023

Με το όραμα της ανάδειξης της Κύπρου ως κέντρου ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών να συνεχίζει να καθοδηγεί κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προχώρησε στη εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος θα κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Αρχής για τη χρονική περίοδο 2021-2023. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και εδράζεται σε τέσσερις άξονες:

  • Την αναβάθμιση της λειτουργίας της Αρχής
  • Την αναβάθμιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου
  • Την προστασία και την ενδυνάμωση των παικτών και του κοινού
  • Το δίκαιο και ασφαλές παιχνίδι.

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκπόνησε Σχέδιο Δράσης επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής οργανωσιακής λειτουργίας της, την αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου και την ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου, την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του κλάδου, καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Προκειμένου να αναβαθμίσει τη λειτουργία της, η Αρχή ιεραρχεί ως προτεραιότητα την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων διακυβέρνησης, την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη, ενίσχυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Παράλληλα, η Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανάπτυξης και διαφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα

22
Δεκέμβριος
2020

Έκθεση Πεπραγμένων 2016-2019

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων δημοσιοποίησε την Έκθεση Πεπραγμένων της για την τετραετία 2016-2019.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συμπυκνώνει τις δράσεις και τις ενέργειες που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, αφενός για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και αφετέρου για την πάταξη της παρανομίας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα καταγράφει την πορεία, την πρόοδο και την εξέλιξη της Αρχής από ένα οργανισμό με υποτυπώδη λειτουργία σε ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό οργανισμό με ξεκάθαρη αποστολή, όραμα και στρατηγική κατεύθυνση.

Όπως προκύπτει από την Έκθεση Πεπραγμένων, ο κλάδος του στοιχήματος με την αποτελεσματικότερη ρύθμιση και εποπτεία, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Τα συνολικά έσοδα από το στοίχημα υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ του διαστήματος 2016-2019, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 286%. Ενδεικτικό αυτής της ανάπτυξης είναι ότι, το 2016 τα έσοδα στοιχήματος (pay in) αποτελούσαν το 0,99% του ΑΕΠ της Δημοκρατίας, ενώ το 2019 τα έσοδα στοιχήματος αποτελούσαν το 3,50 % του ΑΕΠ. Τα έσοδα της Αρχής από τον φόρο στοιχήματος το 2016 ήταν €4,075,118, ενώ το 2019 ανήλθαν στα €8,880,885. Διαβάστε περισσότερα

02
Δεκέμβριος
2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.