Οδηγία 18/2016 -Υπολογισμός και Καταβολή Φόρου και Εισφοράς Στοιχήματος – 30 Νοεμβρίου 2016

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 18/2016.

 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.