09
Νοέμβριος
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

02
Νοέμβριος
2018

Διορισμοί επί δοκιμασία

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων («ΕΑΣ») σύμφωνα με τους περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2017 Κ.Δ.Π.247/2017, ανακοινώνει ότι αναφορικά με την προκήρυξη θέσεων που είχαν δημοσιευθεί στις 28 Ιουλίου 2017 και μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας, η κ. Μαρία Καμπουρίδου και ο κ. Μιχάλης Ιακωβίδης διορίζονται επί δοκιμασία δυο (2) ετών στις δυο μόνιμες θέσεις Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii). Η ημερομηνία ανάληψης εργασίας τους είναι η 1η Οκτωβρίου 2018.

Για την ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Εφημερίδας πατήστε εδώ.