26
Μάι
2020

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

22
Μάι
2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2020 (Ιανουάριος – Μάρτιος) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

21
Μάι
2020

Οδηγός επαναλειτουργίας πρακτορείων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα ήθελε να ενημερώσει τους εποπτευόμενους της ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19 Μαΐου 2020 σχετικά με την περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, τα πρακτορεία παροχής υπηρεσιών στοιχήματος επαναλειτουργούν από την 23η Μαΐου 2020.

Οι εποπτευόμενοι θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα διατάγματα και τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας, για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και την εφαρμογή μέτρων προφύλαξης με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του Covid-19.

Βρείτε στο πιο κάτω αρχείο, τον οδηγό με τα κύρια μέτρα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται)

12
Μάι
2020

Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2018 – Καλή και ευπρόσδεκτη η εποικοδομητική κριτική

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) για την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (Αρχή), έχουμε λάβει και μελετούμε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις δραστηριότητες της Αρχής.

Εκ πρώτης όψεως, σημειώνουμε ότι η ΕΥ σε ορισμένα σημεία έχει λάβει υπόψη τις θέσεις της Αρχής, τις οποίες ζήτησε και έλαβε πριν τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης.

Καταγράφουμε επίσης ότι στην Έκθεση γίνονται εκτεταμένες αναφορές σε θέματα κατάθεσης ή μη φορολογικών δηλώσεων εκ μέρους εταιρειών που τελούν υπό την εποπτεία της Αρχής. Είναι σαφές ότι αυτό το θέμα, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής και είναι η θέση της ότι, τα φορολογικά θέματα θα έπρεπε να αναγράφονται στην έκθεση του Εφόρου Φορολογίας. Αξιολογώντας τα σχόλια της ΕΥ διαπιστώνεται ότι, η Αρχή εφάρμοσε κατά το μέγιστο τις υποχρεώσεις της και κατ’ ουδένα λόγο δεν μπορούσε να παρέμβει στις αρμοδιότητες του Εφόρου Φορολογίας υπερβαίνοντας τις εκ του νόμου εξουσίες της. Εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε, οι αδειούχες εταιρείες έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόνοιες των Εθνικών Νόμων.

Διαβάστε περισσότερα