08
Απρίλιος
2021

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

17
Ιαν
2021

Ανακοίνωση Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ενημερώνει το κοινό ότι τα γραφεία της θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021.

Το ωράριο λειτουργίας της Αρχής θα είναι προσωρινή βάση από τις 07:30 μέχρι τις 15:00.

 

15
Ιαν
2021

Στρατηγικός Σχεδιασμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων σε τέσσερις άξονες με ορίζοντα το 2023

Με το όραμα της ανάδειξης της Κύπρου ως κέντρου ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών να συνεχίζει να καθοδηγεί κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προχώρησε στη εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος θα κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Αρχής για τη χρονική περίοδο 2021-2023. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και εδράζεται σε τέσσερις άξονες:

  • Την αναβάθμιση της λειτουργίας της Αρχής
  • Την αναβάθμιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου
  • Την προστασία και την ενδυνάμωση των παικτών και του κοινού
  • Το δίκαιο και ασφαλές παιχνίδι.

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκπόνησε Σχέδιο Δράσης επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής οργανωσιακής λειτουργίας της, την αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου και την ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου, την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του κλάδου, καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Προκειμένου να αναβαθμίσει τη λειτουργία της, η Αρχή ιεραρχεί ως προτεραιότητα την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων διακυβέρνησης, την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη, ενίσχυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Παράλληλα, η Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανάπτυξης και διαφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα

18
Μαρ
2021

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.