Δελτίο Τύπου – Υπενθύμιση Κλάση Β

 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων υπενθυμίζει ότι τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν άδεια για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος η οποία εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τοποθετούνται σε λίστα φραγής από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, εάν δεν υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας Κλάσης Β μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016. Η επικαιροποιημένη λίστα φραγής θα κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής https://nba.gov.cy/.

Νοείται ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος Κλάσης Β θα συνεχίσει να ισχύει χωρίς να διέπεται από συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.