Entries by Christina Christoforou

Α.Α.42.2020 Παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.  Η υποβολή προσφορών λήγει στις 26 Μαΐου 2020, ώρα 12μ.  Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4195404 

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή»), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, σύμφωνα με το άρθρο 15(ιζ) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019, 37(Ι)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, συντάσσει και εκδίδει Κανονισμούς Προστασίας Παικτών, Νεαρών Ατόμων και Παθολογικών Παικτών. Στο πλαίσιο του δικαίου, της διαφάνειας και της αμφίδρομης σχέσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, […]

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.