02
Νοέμβριος
2016

Ανακοίνωση

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ενημερώνει ότι, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας Κλάσης Β από νομικά πρόσωπα τα οποία είναι αδειοδοτημένα από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διεξαγωγή διαδικτυακού στοιχήματος, η επικαιροποιημένη λίστα φραγής με τον συνολικό αριθμό ιστοσελίδων που δεν αιτήθηκαν άδειας Κλάσης Β ή/και παρέχουν παράνομες υπηρεσίες ανέρχεται στις 2463 και βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο blocking.nba.com.cy, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.nba.gov.cy

Η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος θα συνεχίσει να παρέχεται για μεταβατικό στάδιο αποκλειστικά από τις κάτωθι ιστοσελίδες, μέχρι την χορήγηση της σχετικής άδειας.

www.bet365.com
www.betfair.com
www.betonalfaonline.com
www.meridianbet.com
www.sportingbet.com
www.stoiximan.gr
www.winmasters.com
www.ubet.eu

Σημειώνεται ότι τα νεοεισερχόμενα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν αιτηθεί, θα δύνανται να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες κατόπιν εξασφάλισης της άδειας Κλάσης Β.

29
Οκτώβριος
2016

Δελτίο Τύπου – Υπενθύμιση Κλάση Β

 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων υπενθυμίζει ότι τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν άδεια για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος η οποία εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τοποθετούνται σε λίστα φραγής από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, εάν δεν υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας Κλάσης Β μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016. Η επικαιροποιημένη λίστα φραγής θα κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής https://nba.gov.cy/.

Νοείται ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος Κλάσης Β θα συνεχίσει να ισχύει χωρίς να διέπεται από συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

14
Οκτώβριος
2016

Διαγωνισμός Α/Α 6/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά σύμβουλο, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων. Η υποβολή προσφορών λήγει την 31η Οκτωβρίου 2016.

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1732108