Οδηγία 22/2017 – Υποβολή και Προϋποθέσεις Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων Αποδεκτών Κλάσης Α και Β – 16 Μαίου 2017

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 22/2017.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.