Οδηγία 24/2017 – Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2016 Εξουδιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α – 10 Αυγούστου 2017

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 24/2017.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.