ΕΝΤΥΠΑ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΩΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
10
Μάρτιος
2017

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

07
Μάρτιος
2017

ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ

Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή/και Β κατά την καταβολή του φόρου και εισφοράς στην Αρχή, ως προβλέπεται στα άρθρα 71-73 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)/2012 και ως ορίζεται στις Οδηγίες 2/2016 και 18/2016, αντίστοιχα, πρέπει να αποστέλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση tax@nba.gov.cy την πιο κάτω αναλυτική κατάσταση, αντίστοιχα.

03
Μάρτιος
2017

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Υπεύθυνο Στοιχηματισμό
Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc