ΕΝΤΥΠΑ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΩΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

07
Μάρτιος
2017

ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ

Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή/και Β κατά την καταβολή του φόρου και εισφοράς στην Αρχή, ως προβλέπεται στα άρθρα 71-73 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)/2012 και ως ορίζεται στις Οδηγίες 2/2016 και 18/2016, αντίστοιχα, πρέπει να αποστέλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση tax@nba.gov.cy την πιο κάτω αναλυτική κατάσταση, αντίστοιχα.

03
Μάρτιος
2017

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

24
Φεβρουάριος
2017

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό
Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc