16
Φεβρουάριος
2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ MΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή»), ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για υποβολή σχόλιων/απόψεων/εισηγήσεων επί της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή σχόλιων/απόψεων/εισηγήσεων είναι η 23η  Φεβρουαρίου 2018.

Σκοπός, μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, είναι να διασφαλιστεί ότι τα εμπλεκόμενα μέρη λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση σε σχέση με τις πρακτικές που προτίθεται να εφαρμόσει η Αρχή σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και η δυνατότητα των εμπλεκόμενων μερών να καταθέσουν τα σχόλια και τις εισηγήσεις τους. Το έγγραφο διαβούλευσης βρίσκεται εδώ.

Τα εμπλεκόμενα μέρη καλούνται να συμπληρώσουν το παρεχόμενο πρότυπο απαντήσεων με οποιεσδήποτε επισημάνσεις ενδέχεται να έχουν σχετικά με το παρόν έγγραφο και να το υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση directives@nba.gov.cy

 

16
Φεβρουάριος
2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τα eSports

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με βάση τα άρθρα 11 (β) και 29 (γ), αδειοδοτεί και εποπτεύει την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος επί των τουρνουά eSports.

Ως εκ τούτου, διενεργήθηκε έρευνα επί των eSports, η οποία στοχεύει πρωτίστως:

  • στη διερεύνηση των γενικών συνηθειών των Κυπρίων όσον αφορά τα βιντεοπαιχνίδια και τα eSports,
  • στην καταμέτρηση του βαθμού γνώσης των Κυπρίων αναφορικά με τα τουρνουά eSports,
  • στην αξιολόγηση του βαθμού εμπιστοσύνης σχετικά με την πρόβλεψη του αποτελέσματος των τουρνουά όσων παρακολουθούν τουρνουά eSports,
  • στη σκιαγράφηση των στοιχηματικών συνηθειών των ατόμων που ασχολούνται με τουρνουά eSports, και
  • στη διερεύνηση των κυριότερων λόγων αποφυγής στοιχηματισμού σε τουρνουά eSports.

Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανούαριο 2018 σε άνδρες και γυναίκες 18 μέχρι 40 ετών με δείγμα 1000 ατόμων ανά το Παγκύπριο. Μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη έρευνα για τα eSports πατώντας εδώ.

13
Φεβρουάριος
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.