24
Ιούνιος
2019

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)/2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

24
Ιούνιος
2019

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των δέκα (10) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11, μετά και τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης η οποία έλαβε χώρα στις 22 Ιουνίου 2019

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των  δέκα (10) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(80%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(20%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
768 70.80 18.70 89.50
727 68.60 19.35 87.95
483 69.20 15.22 84.42
745 63.80 19.00 82.80
1615 66.40 14.17 80.57
1545 66.40 12.83 79.23
1037 63.60 15.23 78.83
1815 65.20 13.43 78.63
2672 63.20 13.27 76.47
2362 55.20 18.77 73.97
704 57.80 13.67 71.47
839 64.20 7.13 71.33
1666 59.00 10.40 69.40
2733 60.00 9.17 69.17
1521 58.80 10.10 68.90
1427 60.80 8.00 68.80
2494 61.00 7.33 68.33
987 56.60 11.60 68.20
237 57.80 10.20 68.00
2492 60.00 7.80 67.80
141 56.00 11.68 67.68
1835 54.80 12.73 67.53
20 58.00 8.87 66.87
1130 57.60 8.42 66.02
1458 55.60 9.63 65.23
838 56.00 8.60 64.60
1971 55.80 8.15 63.95
1065 54.80 8.13 62.93
2168 55.00 6.60 61.60
355 54.80 4.43 59.23
11
Ιούνιος
2019

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)/2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

11
Ιούνιος
2019

Α.Α.36.2019 – Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά σύμβουλο, για την αγορά υπηρεσιών Συμβούλων για τα Τμήματα Αδειοδότησης και Εποπτείας, Στρατηγικής και Κοινωνικής Ευθύνης και ΛογιστηρίουΟι Οικονομικοί Φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορές για ένα έως πέντε συμβούλους.

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 25 Ιουνίου 2019, ώρα 12μ. 

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=3721763