Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των δέκα (10) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11, μετά και τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης η οποία έλαβε χώρα στις 22 Ιουνίου 2019

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των  δέκα (10) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(80%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(20%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
768 70.80 18.70 89.50
727 68.60 19.35 87.95
483 69.20 15.22 84.42
745 63.80 19.00 82.80
1615 66.40 14.17 80.57
1545 66.40 12.83 79.23
1037 63.60 15.23 78.83
1815 65.20 13.43 78.63
2672 63.20 13.27 76.47
2362 55.20 18.77 73.97
704 57.80 13.67 71.47
839 64.20 7.13 71.33
1666 59.00 10.40 69.40
2733 60.00 9.17 69.17
1521 58.80 10.10 68.90
1427 60.80 8.00 68.80
2494 61.00 7.33 68.33
987 56.60 11.60 68.20
237 57.80 10.20 68.00
2492 60.00 7.80 67.80
141 56.00 11.68 67.68
1835 54.80 12.73 67.53
20 58.00 8.87 66.87
1130 57.60 8.42 66.02
1458 55.60 9.63 65.23
838 56.00 8.60 64.60
1971 55.80 8.15 63.95
1065 54.80 8.13 62.93
2168 55.00 6.60 61.60
355 54.80 4.43 59.23