Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των πέντε (5) κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α2-Α5-Α7, μετά και τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης η οποία έλαβε χώρα στις 12 Ιουλίου 2019

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των πέντε (5) κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α2-Α5-Α7:

Αρ.
Υποψηφίου
Γραπτή
Εξέταση
80%
Ποσοστό
Προφορικής
Εξέτασης
20%
Τελική Βαθμολογία
1835 60.80 18.63 79.43
1004 61.20 17.77 78.97
2759 62.80 15.47 78.27
2748 62.40 14.58 76.98
50 57.60 18.67 76.27
2580 56.60 17.60 74.20
2729 55.40 18.53 73.93
1838 56.00 15.80 71.80
52 56.60 15.00 71.60
799 63.00 8.03 71.03
167 59.20 7.07 66.27
2139 55.40 8.20 63.60
2168 62.80
13 56.20
416 55.60
2492 55.60