Ανακοίνωση διορισμών επί δοκιμασία

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σύμφωνα με τους περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2017 Κ.Δ.Π. 247/2017, αναφορικά με την προκήρυξη θέσεων που είχαν δημοσιευθεί στις 28 Ιουλίου 2017 και μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας ανακοινώνει τον διορισμό επί δοκιμασία δυο (2) ετών στις δέκα (10) μόνιμες θέσεις Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.