ΟΔ.15.2021 – Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει σήμερα την υπ’ αριθμόν ΟΔ.15.2021 Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, η οποία εφαρμόζεται στους εποπτευόμενούς της, σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και με βάση το άρθρο 15(γ) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019.

Διαβάστε την Οδηγία εδώ και δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο εδώ