Ανακοίνωση προς τους εποπτευόμενους ενόψει των εξελίξεων της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα ήθελε να ενημερώσει τους εποπτευόμενους της ότι, ενόψει των τελευταίων εξελίξεων και τα μέτρα της Κυβέρνησης για προστασία της Δημόσιας Υγείας και για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19, τα μέτρα που τους κοινοποιήθηκαν στις 13 Μαρτίου 2020 συνεχίζουν να έχουν ισχύ μέχρι τις 13 Απριλίου 2020.

Συγκεκριμένα, οι εποπτευόμενοι της Αρχής, υπενθυμίζονται για τα πιο κάτω μέτρα:

  • Υποβολή αιτήσεων/αιτημάτων/εγγράφων/επιστολών θα διενεργείται ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση licencing@nba.gov.cy,
  • Η καταβολή οφειλών, επιβεβλημένων τελών, φόρου και εισφοράς θα είναι αποδεκτή μόνο μέσω εμβάσματος και οι αποδείξεις θα αποστέλλονται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ως οι ισχύουσες Οδηγίες. Επιταγές δεν θα γίνονται αποδεκτές,
  • Οι άδειες και οι επιστολές θα αποστέλλονται από μέρους της Αρχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  • Οι λειτουργοί της Αρχής, παρόλο που δουλεύουν από το σπίτι, συνεχίζουν να σας εξυπηρετούν απρόσκοπτα. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω τηλεδιασκέψεων.

Επιπρόσθετα, τονίζεται η σημαντικότητα της εφαρμογής υπεύθυνων πρακτικών διαφήμισης των παρόχων υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Β και ενεργειών προστασίας των παικτών. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζονται οι εποπτευόμενοι για την πιστή εφαρμογή του Κώδικα Διαφήμισης, όπου:

  • Δεν πρέπει να παρουσιάζουν το στοίχημα ως προϋπόθεση ή μέσο για επιτυχημένες κοινωνικές ή φιλικές σχέσεις,
  • Δεν πρέπει να παρουσιάζουν το στοίχημα ως ένα είδος οικονομικής επένδυσης ή ενίσχυσης της ρευστότητας τους,
  • Δεν πρέπει να παρουσιάζουν αναληθείς και παραπλανητικές πληροφορίες, και ιδιαίτερα να μην γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα κατάσταση που αφορά τον κορωνοϊό Covid-19,
  • Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η συμμετοχή στο στοίχημα απαγορεύεται για άτομα κάτω των 18 ετών και οι διαφημίσεις να μην παροτρύνουν ανήλικους ή/και ευάλωτα πρόσωπα να στοιχηματίσουν,
  • Οι ψηφιακές διαφημίσεις, όπου είναι δυνατή η ηλικιακή στοχοποίηση, πρέπει να αποκλείουν ανήλικα πρόσωπα.

Το ολοκληρωμένο κείμενο του Κώδικα Διαφήμισης βρίσκεται εδώ.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού και θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για λήψη περαιτέρω μέτρων. Είμαστε βέβαιοι ότι, οι εποπτευόμενοι της Αρχής θα τηρήσουν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης και δύσκολης περιόδου που διαβαίνουμε.