01
Αύγουστος
2016

Προσχέδιο Νέων Αιτήσεων Κλάσης Α και Β, Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων και Υποστατικών.

Σχόλια και/ή εισηγήσεις να αποστέλλονται στο email της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων info@nba.gov.cy

15
Ιούλιος
2016

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.