Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: ο πρώτος οργανισμός δημοσίου δικαίου που πιστοποιείται με το Great Place to Work®.

Ο οργανισμός Great Place to Work® διεξήγαγε έρευνα στο σύνολο του προσωπικού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, με στόχο την αποτύπωση και αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα από ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index©. Το προσωπικό είχε την ευκαιρία να καταγράψει τα θετικά του εργασιακού του περιβάλλοντος, αλλά και τις ανάγκες και επιθυμίες τους σε διάφορες πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, συμμετέχοντας στην αξιολόγηση του Great Place to Work® με τα διαγνωστικά εργαλεία και τη μεθοδολογία του, έχει πιστοποιηθεί για το εργασιακό της περιβάλλον και κουλτούρα. 

Σε δήλωση της, η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κυρία Ιωάννα Φιάκκου ανέφερε ότι, «Η πιστοποίηση της Αρχής ως Great Place to Work® αποτελεί εξαιρετική τιμή τόσο για την ομάδα μας όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό, όντας ο πρώτος οργανισμός του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που λαμβάνει την εν λόγω πιστοποίηση. Έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε μέσω αξιολόγησης από το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού. Στην Αρχή επενδύουμε διαρκώς στη διατήρηση και ενίσχυση σχέσεων συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού της προσωπικότητας κάθε μέλους του προσωπικού. Δίνουμε βαρύτητα στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων, στην επαγγελματική ανάπτυξη και στη δημιουργία κινήτρων. Απώτερος σκοπός και στόχος μας, η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού και η ποιοτική παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες και εποπτευόμενους με πνεύμα επαγγελματισμού και υπευθυνότητας, επιτυγχάνοντας έτσι την υλοποίηση των στρατηγικών μας επιδιώξεων. Κινητήρια δύναμη για εμάς αποτελούν, οι άνθρωποί μας και με γνώμονα αυτή την κατεύθυνση δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός χώρου εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με ποικιλομορφία σκέψης, ομαδικό πνεύμα, παροχή ίσων ευκαιριών, απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να εξελίσσεται αφενός σε επαγγελματικό και αφετέρου σε προσωπικό επίπεδο. Οι προσδοκίες μας έχουν ανέβει και θα συνεχίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο να παρέχουμε τα κατάλληλα εχέγγυα στο ανθρώπινο δυναμικό μας για τη συνεχή του ανέλιξη. Εξάλλου η επιτυχημένη  πορεία του οργανισμού μας, οφείλεται πρωτίστως στο προσωπικό μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανη για την ομάδα μας και την κουλτούρα που έχουμε οικοδομήσει μαζί».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του Great Place to Work®, κύριος Κυριάκος Ιακωβίδης, σημείωσε ότι, «η επιτυχία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων αποτελεί σταθμό εξέλιξη του Great Place to Work® στην Κύπρο. Η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε τους οργανισμούς να κτίζουν μια θετική εργασιακή κουλτούρα, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα για τον οργανισμό. Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου έχουν διαφορετικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουν. Το γεγονός είναι ότι, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων τόλμησε να αξιολογηθεί και να πετύχει. Ελπίζουμε ότι η επιτυχία της θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση».

Το Great Place to Work® είναι μια εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία με παρουσία σε 60 χώρες και με εμπειρία για περισσότερα από 30 χρόνια, στην μελέτη και έρευνα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποτελεί την αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται εντός της Δημοκρατίας. Η αποστολή της Αρχής είναι η αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία του τομέα, η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και ανάπτυξη της οικονομίας, η καταπολέμηση της παρανομίας στον τομέα και η συνεισφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας του κοινωνικού ιστού.