10
Οκτώβριος
2018

Συνέδριο Υπεύθυνου Παιχνιδιού

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υπεύθυνου Παιχνιδιού πραγματοποίησε το πρώτο Συνέδριο Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις 8 Οκτωβρίου 2018.

Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Ιωάννα Φιάκκου και ο Πρόεδρος της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και φωτογραφίες του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Παρακολουθήστε επίσης εδώ στιγμιότυπα από το συνέδριο.

27
Νοέμβριος
2017

Ετήσια Συνάντηση

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων πραγματοποίησε την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017, την πρώτη Ετήσια Συνάντηση.

 

Παρουσιάστηκαν οι εξής θεματικές:

  • Απολογισμός έργου 2015-2017
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός 2018-2022
  • Σχέδιο Δράσης Υπεύθυνου Στοιχηματισμού 2018-2022
  • Έναρξη εκστρατείας προώθησης Υπεύθυνου Στοιχηματισμού

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης.

Το υλικό της Ετήσιας Συνάντησης μπορείτε να το βρείτε πιο κάτω:

22
Ιούνιος
2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες»

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων πραγματοποίησε από τις 12 μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017 εκπαιδευτικά σεμινάρια ανά επαρχία με θέμα «Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες».

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και των Οδηγιών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με το Νομοθετικό πλαίσιο. Στα σεμινάρια συμμετείχαν οι αδειούχοι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Κλάσης Α, καθώς και υπεύθυνα πρόσωπα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τα εν λόγω θέματα.

Η Πρόεδρος της Αρχής, απηύθυνε χαιρετισμό και ακολούθως παρουσιάστηκε το πλαίσιο αδειοδότησης.  Συγκεκριμένα, επεξηγήθηκαν οι υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τόσο προς την Αρχή, όσο και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στο θέμα της Συμμόρφωσης με τους όρους έκδοσης των αδειών.

Στο δεύτερο μέρος των σεμιναρίων, παρουσιάστηκαν οι υποχρεώσεις των κατόχων άδειας υποστατικού, καθώς και τα ποινικά αδικήματα που συνδέονται με τη μη τήρηση τους. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, υπήρξε συζήτηση για τα θέματα που παρουσιάστηκαν, καθώς επίσης καταγράφηκαν οι εισηγήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων.

01
Ιούνιος
2017

«Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες»

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σας προσκαλεί στο σεμινάριο με θέμα «Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες» το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017 ανά επαρχία. Σκοπός του σεμιναρίου η ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και των Οδηγιών, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με το Νομοθετικό πλαίσιο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους αδειούχους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, των οποίων η παρουσία είναι υποχρεωτική. Επίσης, στο σεμινάριο δύναται να συμμετάσχουν υπεύθυνα πρόσωπα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή λοιποί ενδιαφερόμενοι για τα εν λόγω θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.