Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εποπτευόμενους πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και του στρατηγικού της σχεδιασμού, πραγματοποίησε την εβδομάδα 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2021 σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την καλύτερη κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου της Αρχής από τους επαγγελματίες του κλάδου, την ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης και εποικοδομητικού διαλόγου.

Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και απευθύνονταν στους Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα των αδειούχων υποστατικών παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το Ρυθμιστικό και Κανονιστικό Πλαίσιο της Αρχής και για την Οδηγία περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Η Πρόεδρος της Αρχής, κ. Ιωάννα Φιάκκου, ανέδειξε σε δηλώσεις της ότι «στόχος της ΕΑΣ είναι η περαιτέρω ρύθμιση και ανάπτυξη του τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των παικτών, των ευάλωτων ομάδων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανοικτή επικοινωνία με τους εποπτευόμενους μας και την επιμόρφωσή τους για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μέσα από την εκπαίδευση επιτυγχάνεται επίσης η εθελοντική συμμόρφωση, καθώς και η ελαχιστοποίηση του κόστους ρύθμισης, εποπτείας και επιβολής μέτρων και κυρώσεων. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αλλαγή κουλτούρας και η συμμόρφωση των εποπτευόμενών μας, καθώς επίσης η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών».