Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των πέντε (5) Κενών Θέσεων Λειτουργών ΕΑΣ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ενημερώνει το κοινό ότι η υποβολή των αιτήσεων για τις πέντε (5) Κενών Θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-10-11 λήγει σήμερα, 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα Σχέδια Υπηρεσίας της Αρχής, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις θέσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και συγκεκριμένα στην ενότητα Προσωπικό. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στη διεύθυνση www.nba.gov.cy. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hr@nba.gov.cy ή στον αριθμό 22 881800.

Η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Άτομα που λόγω αναπηρίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν μπορούν αλλιώς να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22881800.