ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PIN #PREVENTION AND #INTERVENTION ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΝΕΚ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διαγωνιστικό μέρος του Προγράμματος «PIN #prevention and #intervention» της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, με την έγκριση 10 Σχεδίων.

To PIN προκηρύχθηκε από κοινού, από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου με σκοπό την επιχορήγηση Σχεδίων που στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης και αποτελεί μέρος σειράς δράσεων που υλοποιούνται από κοινού για την προστασία και ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα εθισμού ή προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και το στοιχηματισμό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται αφενός στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Υπεύθυνου Στοιχηματισμού 2018 – 2022 της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και αφετέρου στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία 2017-2022.

Το πρόγραμμα ΡΙΝ επιχορηγεί σχέδια τα οποία βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση και τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης, καθώς επίσης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό. Στόχος του Προγράμματος είναι η κινητοποίηση και η ενδυνάμωση των ίδιων των νέων, για δραστηριοποίηση στους τομείς της πρόληψης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι του τόπου μας. Προτεραιότητα του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του peer learning & support (μάθηση και στήριξη από συνομήλικους) με τελικό σκοπό την πρόληψη και τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης και προβληματικής ενασχόλησης των νέων με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν σχέδια τα οποία ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένα και τα οποία είχαν ως προτεραιότητα την εμπλοκή νέων επαγγελματιών και επιστημόνων. Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να αναπτύξουν και να καταθέσουν  τις ιδέες τους υπό τη μορφή σχεδίου με αναλυτική περιγραφή των δράσεων, των εργαλείων και της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Συνολικά υποβλήθηκαν 34 προτάσεις από μεμονωμένα άτομα, ομάδες νέων επαγγελματιών, οργανώσεις, φορείς, πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα και ΜΚΟ εκ των οποίων οι 10 που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν, λαμβάνουν χρηματοδότηση για υλοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα αναρτώνται στις κάτωθι ιστοσελίδες του ΟΝΕΚ και της Αρχής:

www.onek.org.cy

www.nba.gov.cy

www.safergambling.gov.cy