ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Προκήρυξη Πλήρωσης των Κενών Θέσεων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, σήμερα, 28 Ιουλίου 2017 ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης των δεκαοκτώ (18) κενών θέσεών της. Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 25η Αυγούστου 2017, ώρα 23:59.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, ως αναρτήθηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είναι οι ακόλουθες:

  1. Μία (1) κενή θέση Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii)
  2. Δύο (2) κενές θέσεις Υπεύθυνου Μονάδας Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α11(ii)
  3. Δέκα (10) κενές θέσεις Λειτουργού ΕΑΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8, Α10,Α11
  4. Πέντε (5) κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2, Α5, Α7(ii)

Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα Σχέδια Υπηρεσίας της Αρχής, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις θέσεις, υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στο σύνδεσμο: https://nba.gov.cy/ στην ενότητα «Προσλήψεις».

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κατόπιν εγγραφής τους στην ενότητα «Προσλήψεις» https://nba.gov.cy/. Για Πληροφορίες: hr@nba.gov.cy ή 22 601119. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται, όπου είναι δυνατό, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.