ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ζητούν την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο στην Επαρχία Λευκωσίας, για τη στέγαση του προσωπικού τους. Σημειώνεται ότι η Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
(www.cysec.gov.cy) και κατηγορία Προσφορές

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων:
(www.nba.gov.cy) και κατηγορία Δημοσιοποιήσεις
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε/πληκτρολογήστε τα τηλέφωνα με αριθμούς 22506600 για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και 22601215 για την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου.