Μνημόνιο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων υπεγράφη την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018. Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, η Πρόεδρος κα Ιωάννα Φιάκκου. Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία μεταξύ της Αρχής και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την υπεύθυνη συμμετοχή στο τυχερό παιχνίδι, και γενικότερα με τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, για τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα.

Κατά την τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, καλωσόρισε την αντιπροσωπεία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Τμήματος Ψυχολογίας. Η Προέδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου, έδωσε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας για τη μελέτη των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των ατόμων που εθίζονται στα στοιχήματα, ενώ σημείωσε ότι η εν λόγω συνεργασία θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαφώτιση των φοιτητών για τα μέτρα πρόληψης του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια, μέσω του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κα Ιωάννα Φιάκκου ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ανέφερε ότι πέραν του Τμήματος Ψυχολογίας, η συνεργασία που εγκαινιάζεται με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επεκταθεί στα Τμήματα Πληροφορικής, Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, με απώτερο σκοπό και στόχο την εμβάθυνση στο επιχειρησιακό μέρος του τομέα των τυχερών παιχνιδιών και του στοιχήματος.