Οδηγία 21/2017 – “ESPORTS” – Διαδικασία υποβολής και Εξέτασης Όρων και Κανονισμών – 10 Μαίου 2017

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 18/2016.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.