Οδηγία 27/2018 Υποβολή και Προυποθέσεις Ετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων Αποδεκτών Κλάσης Α και Β

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 26/2017.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.