Οδηγία 30/2019 Επιβεβλημένο Τέλος – Τρόπος Πληρωμής

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)/2012, από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 30/2019.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.