Οδηγία 32/2019 – Αδρανής Λογαριασμός Παικτή

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 15(β) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 32/2019.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο της Οδηγίας.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο των Παραρτημάτων.