Διενέργεια ποσοτικής έρευνας ανάμεσα σε νεοσύλλεκτους εθνοφρουρούς για την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια – Δελτίο Τύπου

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή») ανακοινώνει τη διενέργεια ποσοτικής έρευνας με θέμα την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια ανάμεσα στους νεοσύλλεκτους εθνοφρουρούς (2019 Β’ ΕΣΣΟ) στα στρατόπεδα της Κύπρου. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή του βαθμού συμμετοχής των εθνοφρουρών στα τυχερά παιχνίδια, ο προσδιορισμός του ποσοστού προβληματικής ενασχόλησης ανάμεσα στη συγκεκριμένη κατηγορία, η συχνότητα με την οποία ασχολούνται με το τυχερό παιχνίδι, ο προϋπολογισμός και τα πραγματικά έξοδα συμμετοχής τους, καθώς και οι απόψεις και αντιλήψεις τους για τα τυχερά παιχνίδια.

Η συγκεκριμένη έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και του Υπουργείου Άμυνας, με στόχο τον καταρτισμό πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αρνητικών συνεπειών από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια ανάμεσα στους εθνοφρουρούς. Επιπρόσθετα, η διενέργεια της έρευνας ανάμεσα στους εθνοφρουρούς εμπίπτει στους στρατηγικούς στόχους της Αρχής για τη μελέτη και κατανόηση όλων των πτυχών που αφορούν τη συμμετοχή της κοινωνίας στο τυχερό παιχνίδι. Η στρατηγική συνεργασία της Αρχής και του Υπουργείου Άμυνας αναμένεται να ενδυναμωθεί με περαιτέρω δράσεις και προγράμματα για ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης και προστασίας των εθνοφρουρών από την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Άμυνας σε δείγμα 1000 εθνοφρουρών για το επόμενο χρονικό διάστημα, από την εταιρεία ερευνών IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή ΥΠΑΜ Κύπρου λειτουργεί, απλά και εύκολα, μέσω οποιουδήποτε «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου (smartphone) και παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες :

  • Να βρουν όλες τις πληροφορίες για την κατάταξη νεοσυλλέκτων
  • Να μάθουν όλα όσα χρειάζονται για την Εφεδρεία
  • Να ενημερωθούν για ότι αφορά τους Συμβασιούχους Οπλίτες
  • Να βρουν εύκολα και γρήγορα πληροφορίες χρήσιμες στο στρατιωτικό προσωπικό
  • Να βρουν οδηγίες με χάρτη GPS για όλα τα στρατολογικά γραφεία
  • Να έχουν άμεση και έγκυρη ενημέρωση

Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2019