Ανακοίνωση προς τους εποπτευόμενους ενόψει των εξελίξεων της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα ήθελε να ενημερώσει τους εποπτευόμενους της ότι, ενόψει των τελευταίων εξελίξεων και τα μέτρα της Κυβέρνησης για προστασία της Δημόσιας Υγείας και για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19, τη λήψη των πιο κάτω μέτρων τα οποία θα έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Συγκεκριμένα:

  • Η υποβολή αιτήσεων/αιτημάτων/εγγράφων/επιστολών θα διενεργείται ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση licencing@nba.gov.cy,
  • Στο θέμα εκάστου ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του αποδέκτη και το σχετικό θέμα, πχ. ABCBET – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ,
  • Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις/επιστολές/κλπ. θα πρέπει να είναι έγχρωμα και με ποιότητα τουλάχιστον 300ppi,
  • Η καταβολή οφειλών, επιβεβλημένων τελών, φόρου και εισφοράς θα είναι αποδεκτή μόνο μέσω εμβάσματος και οι αποδείξεις θα αποστέλλονται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ως οι ισχύουσες Οδηγίες. Επιταγές δεν θα γίνονται αποδεκτές,
  • Οι άδειες και οι επιστολές θα αποστέλλονται από μέρους της Αρχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  • Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω webex και δεν θα πραγματοποιούνται κατ’ ίδιαν,
  • Η υποβολή των πρωτότυπων εγγράφων και η παραλαβή των αδειών και επιστολών θα πραγματοποιηθεί με την άρση των έκτακτων μέτρων.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού και θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για λήψη επιπλέον μέτρων.