ΜΗΤΡΩΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

29
Οκτώβριος
2016

Δελτίο Τύπου – Υπενθύμιση Κλάση Β

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων υπενθυμίζει ότι τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν άδεια για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος η οποία εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τοποθετούνται σε λίστα φραγής από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, εάν δεν υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας Κλάσης Β μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016. Η επικαιροποιημένη λίστα φραγής θα κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής https://nba.gov.cy/.

Νοείται ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος Κλάσης Β θα συνεχίσει να ισχύει χωρίς να διέπεται από συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

14
Οκτώβριος
2016

Διαγωνισμός Α/Α 6/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά σύμβουλο, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων. Η υποβολή προσφορών λήγει την 31η Οκτωβρίου 2016.

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1732108

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό

Αρχείο Ανακοινώσεων

Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc