ΕΝΤΥΠΑ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΩΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

02
Αύγουστος
2016

Οδηγίες υπ’ αριθμόν 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει τις πιο κάτω Οδηγίες:

01
Αύγουστος
2016

Προσχέδιο Νέων Αιτήσεων Κλάσης Α και Β, Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων και Υποστατικών.

Σχόλια και/ή εισηγήσεις να αποστέλλονται στο email της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων info@nba.gov.cy

01
Αύγουστος
2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό
Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc