Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Νέοι Ορίζοντες

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Οικονομικών την Ημερίδα Ενημέρωσης με τίτλο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Νέοι Ορίζοντες».

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για θέματα τήρησης Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έγινε από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου, καθώς επίσης και η παρουσίαση της νέας οδηγίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από τους αποδέκτες Κλάσης Α και Β.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας ήταν ως ακολούθως:

11:00 – 11:30 Παρουσίαση της νέας Οδηγίας της ΕΑΣ σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από τους αποδεκτες Κλάσης Α και Β
11:30 – 12:30 «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Νέοι Ορίζοντες» : Παρουσίαση από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
12:30 – 12:50 Διάλειμμα
12:30 – 13:45 Συνέχεια Παρουσίασης «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Νέοι Ορίζοντες