Συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι

Με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση Ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι, την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Υγείας, της Αστυνομίας Κύπρου, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Διαπιστώνοντας τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και δράσεων όσο αφορά την προστασία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου από την προβληματική ενασχόληση με το τυχερό παιχνίδι και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος και μιας ενιαίας στρατηγικής σ’ αυτή τη βάση, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θεωρεί επιτακτική ανάγκη τον συντονισμό και τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και οργανισμών της Δημοκρατίας για την αποτελεσματικότερη εκπόνηση και υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι. Βασικός στόχος είναι να τεθούν οι κοινές βάσεις και να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών μέσω συντονισμένων προσπαθειών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων,  οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της παγκύπριας ποσοτικής έρευνας για τον επηρεασμό, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τυχερών παιχνιδιών. Ακολούθως, έγινε ανταλλαγή απόψεων επί των αποτελεσμάτων της έρευνας και οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι θα εργαστούν για ένα κοινό σκοπό, ο οποίος είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την προβληματική ενασχόληση με το τυχερό παιχνίδι. Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι.