15
Ιούλιος
2016

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

08
Ιούλιος
2016

Διαγωνισμός Α/Α 5/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά εμπειρογνώμονα, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 22 Ιουλίου 2016.

08
Ιούλιος
2016

Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα «Επίγειο και Διαδικτυακό Στοίχημα»

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα «Επίγειο και Διαδικτυακό Στοίχημα» στις 28 Ιουλίου 2016, διάρκεια από τις 9:00 μέχρι τις 13:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Είσοδος Δωρεάν

Πρόγραμμα Ημερίδας με θέμα «Επίγειο και Διαδικτυακό Στοίχημα»

Η περίοδος για δηλώσεις συμμετοχής έχει κλείσει.